Słownik hipotrofia co to znaczy.
Definicja HIPOTROFIA. Co to jest pomniejszenia masy ciała o 10-30%. Może dotyczyć poszczególnych.

Czy przydatne?

Definicja HIPOTROFIA

Co to znaczy Hipotrofia: stan przewlekłych zaburzeń odżywienia kierujący do pomniejszenia masy ciała o 10-30%. Może dotyczyć poszczególnych organów na przykład macicy u sędziwych kobiet z po­wodu braku pobudzania hormonalnego
Definicja HEMOLIZA:
Co to jest czerwonych w miejscu wynaczynienia krwi (na przykład krwiak w mięśniach), w szpiku kostnym, śledzionie i wą­trobie albo wewnątrz naczyń krwionośnych (w konsekwencji wad ich budowy, czynników HIPOTROFIA.
Definicja HISTEREKTOMIA:
Co to jest bazuje­jący na wycięciu macicy. Niekiedy jest rozsze­rzany o usuwanie jajników (h. z przydatkami). Wskazaniami do zabiegu jest przeważnie choro­ba nowotworowa macicy albo/i przydatków, roz­ległe HIPOTROFIA.
Definicja HISA PĘCZEK:
Co to jest bodźcoprze-wodzącego serca, zaczyna się w prawym przedsionku i biegnie pod wsierdziem w prawej komorze serca. Przewodzi czynniki elektryczne z węzła przedsionkowo-komorowego do pozo­stałych części HIPOTROFIA.
Definicja HALLER ALBRECHT:
Co to jest właściwie Albert von Haller. Szwajcarski fizjolog, botanik i literat. Jego majątek naukowy dotyczy anato­mii i fizjologii (jest artystą tej nazwy, którą objął wszystkie poprawne czynności zdrowego HIPOTROFIA.

Czym jest HIPOTROFIA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: