Słownik hipowentylacja co to znaczy.
Definicja HIPOWENTYLACJA. Co to jest ciśnie­nia cząsteczkowego tlenu i wzrostu dwutlenku węgla we.

Czy przydatne?

Definicja HIPOWENTYLACJA

Co to znaczy Hipowentylacja: osłabienie czynności od­dechowej płuc kierujące do spadku ciśnie­nia cząsteczkowego tlenu i wzrostu dwutlenku węgla we krwi tętniczej. Powody mogą leżeć w uszkodzeniu ośrodka oddechowego w rdze­niu przedłużonym (urazy, narkotyki, barbitura­ny), zniszczenie miąższu płucnego (nowotwory, stan po usunięciu płuca albo płata) albo jego uciśnięcie (krwiak albo odma opłucnowa)
Definicja HIPERALDOSTERONIZM:
Co to jest w organizmie. Może być zaburzeniem o charakterze pierwotnym, może także być ob­jawem chorób, gdzie kora nadnerczy wy­dziela nadmiar hormonu naśladując symptomy hiperaldosteronizmu pierwotnego HIPOWENTYLACJA.
Definicja HOMOCYSTYNURIA:
Co to jest stężenia homocysteiny w moczu wynikające z genetycz­nie uwarunkowanego niedoboru enzymatycz­nego. Symptomy kliniczne obejmujązmiany kostne podobne jak w zespole Marfana, osteoporozę, miażdżycopodobne HIPOWENTYLACJA.
Definicja HEKSACHLOROCYKLOHEKSAN:
Co to jest dobrze wchłaniający się z przewodu pokarmowego w szczególności w obecności tłuszczu. Odkłada się w wątrobie i nerkach. Działa silnie pobudzająco, a w dalszym ciągu porażająco na ośrod­kowy układ HIPOWENTYLACJA.
Definicja HAMOWANIE RECYPROKALNE:
Co to jest wpływ na siebie ośrodków mózgowych unerwiających mięśnie antagonistyczne. Zapobiega jednoczesnemu kurczeniu się mięśni o przeciwnym działaniu na przykład pro­stowników i zginaczy stawu HIPOWENTYLACJA.

Czym jest HIPOWENTYLACJA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: