Słownik hipowentylacja co to znaczy.
Definicja HIPOWENTYLACJA. Co to jest ciśnie­nia cząsteczkowego tlenu i wzrostu dwutlenku węgla we.

Czy przydatne?

Definicja HIPOWENTYLACJA

Co to znaczy HIPOWENTYLACJA: osłabienie czynności od­dechowej płuc kierujące do spadku ciśnie­nia cząsteczkowego tlenu i wzrostu dwutlenku węgla we krwi tętniczej. Powody mogą leżeć w uszkodzeniu ośrodka oddechowego w rdze­niu przedłużonym (urazy, narkotyki, barbitura­ny), zniszczenie miąższu płucnego (nowotwory, stan po usunięciu płuca albo płata) albo jego uciśnięcie (krwiak albo odma opłucnowa)
Definicja HEMOFILTRACJA:
Co to jest podobne do krążenia w okresie hemodializy; ultrafiltrację uzyskuje się stosując ujemne ciśnienie po ze­wnętrznej stronie błony albo częściowo hamując odpływ krwi, co powiększa ciśnienie w przedzia­le hipowentylacja co znaczy.
Definicja h1permetria:
Co to jest wykonywanie ruchów dowol­nych w nadmiernym zakresie (brak precyzji). Jest symptomem uszkodzenia móżdżku hipowentylacja krzyżówka.
Definicja HIPERNATREMIA:
Co to jest sodowych w surowicy. Występuje w przypadku nadmiernej po­daży sodu w pożywieniu i wodzie, straty wody (poty, wymioty, biegunka, moczówka prosta), zespole Cushinga, przewlekłych kłębuszkowych hipowentylacja co to jest.
Definicja HODOWLA WSOBNA:
Co to jest na kojarzeniu do rozmnażania osobników spo­krewnionych. Regularnie powstałe osobniki są homozygotyczne pod względem wielu nieko­rzystnych cech. Dlatego także małżeństwa osób blisko spokrewnionych są hipowentylacja słownik.

Czym jest HIPOWENTYLACJA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: