Słownik niedotlenienie co to znaczy.
Definicja NIEDOTLENIENIE. Co to jest upośledzająca ich poprawną czynność. Może dotyczyć całego.

Czy przydatne?

Definicja NIEDOTLENIENIE

Co to znaczy Niedotlenienie: hipoksja; niewystarczająca podaż tlenu do tkanek upośledzająca ich poprawną czynność. Może dotyczyć całego organizmu albo ograniczać się do jednego narządu. Powodem niedotlenienia może być obniżenie prężności tlenu w krwi tętniczej (tak zwany hipoksemia), które jest rezultatem obniżenia ciśnienia O, we wdychanym powietrzu albo zmniejszeniem zamiany gazowej w płucach. Upośledzenie zamiany gazowej w płucach ma miejsce w okresie: hipowentylacji (przy zbyt małej częstości i głębokości oddechów); w chorobach płuc z towarzyszącym zniszczeniem ścian pęcherzyków płucnych (co upośledza dyfuzję tlenu do naczyń włosowatych); przy przecieku czynnościowym albo anatomicznym w płucach. Z przeciekiem czynnościowym spotkać się można, gdy zaburzona jest proporcja pomiędzy wentylacją pewnej części płuc, a przepływem krwi poprzez tę część. Zbyt niskie upowietrzenie tkanki płucnej uniemożliwia poprawne wysycenie tlenem krwi poprzez nią przepływającej. Dochodzi wówczas do mieszania się krwi lepiej utlenowanej z krwią o niedostatecznej ilości tlenu, czego skutkiem jest obniżenie prężności i zawartości tlenu w całej objętości krwi. Przeciek anatomiczny jest rezultatem wrodzonych wad serca; ma miejsce również przy zapadniętych pęcherzykach płucnych. Poza obniżoną prężnością tlenu niedotlenienie może wystąpić także przy niedokrwieniu, w anemii i w razie inaktywacji enzymów ważnych w utlenianiu biologicznym i fosforylacji oksydacyjnej. Najczęstszą powodem hipoksji krążeniowej (z niedokrwienia) jest zaawansowana miażdżyca naczyń krwionośnych. Patomechanizm niedotlenienia w anemii związany jest z niewystarczającym stężeniem hemoglobiny w krwinkach czerwonych i poprzez to pomniejszoną zawartością tlenu w krwi. Tak zwany hipoksja histotoksyczna spowodowana jest zahamowaniem czynności enzymów, które biorą udział w reakcjach wykorzystujących tlen. Mimo dostępności tlenu tkanki nie są zdolne do jego zastosowania, co wywołuje sytuację analogiczną do jego braku. Niedotlenienie objawia się różnie w zależności od prędkości pojawiania się, stopnia obniżenia prężności tlenu i od możliwości rekompensowania niedoboru O,. Znaczące niedotlenienie pojawiające się nagle (na przykład dekompresja kabiny samolotu) wywołuje utratę przytomności pośrodku 15-20 sekund, a po upływie około 5 min. prowadzi do nieodwracalnego zniszczenia tkanki mózgowej. Ostre niedotlenienie objawia się zaburzeniami koordynacji ruchowej, niewyraźną mową, może także prowadzić do straty przytomności. Przy niedotlenieniu przewlekłym (dolegliwość serca albo płuc, długookresowe przebywanie na wysokości 3500-6000 m n.p.m.) chory odczuwa duszność, ma trudności w oddychaniu, występuje oddech typu Cheyne'a-Stokesa. Klinicznie na rozpoznanie niedotlenienia naprowadzają: sinica (widoczna najlepiej na wargach, płatkach usznych i pod płytkami paznokciowymi), tachykardia i przyrost częstości i głębokości oddychania
Definicja NAWYK:
Co to jest realizowany, bez udziału świadomości, ciąg bodźców i reakcji. Nawykiem może być częste używanie nie wszystkich wyrazów, pewne czynności umysłowe (na przykład powtarzanie tabliczki mnożenia) albo niedotlenienie.
Definicja NIEDOWIDZENIE:
Co to jest obniżenie ostrości wzroku, które może zostać skorygowane poprzez użycie okularów albo soczewek kontaktowych. Stwierdzono częstsze występowanie objawów u dzieci, których jedno z rodziców wykazuje niedotlenienie.
Definicja NAJĄDRZE:
Co to jest położony na tylno-górnej powierzchni jądra. To jest samodzielny układ przewodów, którego rolą jest magazynowanie nasienia. Wymiary najądrza: długość (około 50mm), szerokość (około 12mm), grubość niedotlenienie.
Definicja NEUROPRAKSJA:
Co to jest zablokowanie funkcji nerwu z zachowaniem jego ciągłości. Dolegliwość jest następstwem ucisku i prowadzi do postępującej demielinizacji nerwu. Uciskowi nerwu sprzyja jego przechodzenie poprzez wąskie niedotlenienie.

Czym jest NIEDOTLENIENIE znaczenie w Słownik chemiczny N .

  • Dodano:
  • Autor: