niedowład co to znaczy
Definicja NIEDOWŁAD. Co to jest ruchów, jest rezultatem uszkodzenia drogi korowo-rdzeniowej.

Czy przydatne?

Definicja NIEDOWŁAD

Co to znaczy Niedowład: pareza, porażenie, paraliż; niemożność wykonania żadnych ruchów, jest rezultatem uszkodzenia drogi korowo-rdzeniowej (piramidowej, górnego motoneuronu) albo neuronu obwodowego (dolnego motoneuronu), a więc końcowej wspólnej drogi. Fundamentalną właściwością N. albo porażenia piramidowego jest osłabienie albo zniesienie siły mięśniowej. Występuje także wzmożenie odruchów fizjologicznych, występują odruchy patologiczne (Babińskiego, Rossolimo). Przy uszkodzeniu na poziomie kory mózgowej występuje niedowład przeciw-stronny połowiczy albo w odniesieniu jednej kończyny. Upośledzone są w pierwszej kolejności dokładne ruchy odsiebnych części kończyn. W uszkodzeniach na poziomie torebki wewnętrznej występuje porażenie albo głęboki niedowład połowiczy przeciwstronny i spastyczne wzmożenie napięcia mięśniowego. W uszkodzeniach na poziomie pnia mózgu występuje niedowład połowiczy przeciw stronny spastyczny, symptomy uszkodzenia dróg czuciowych i nerwów czaszkowych po stronie uszkodzenia tak zwany zespół naprzemienny. W sytuacjach uszkodzenia rdzenia powstaje także porażenie albo niedowład spastyczny. W uszkodzeniach neuronu obwodowego powstaje niedowład wiotki. Cechy kliniczne to: osłabienie albo zniesienie siły mięśniowej, obniżenie napięcia mięśniowego, osłabienie albo zniesienie odruchów fizjologicznych, zaniki mięśni. Paraliż kończyny górnej i dolnej tej samej połowy ciała nosi nazwę porażenia (albo niedowładu) połowiczego. Porażenie obu kończyn dolnych określane jest jako paraplegia, a dotyczące tylko jednej kończyny to monoplegia. Porażenie wiotkie charakteryzuje zniesienie napięcia mięśniowego i wszystkich ruchów dowolnych. Towarzyszy mu zniesienie wszystkich rodzajów czucia głębokiego i powierzchownego. Porażenie spastyczne objawia się powiększonym napięciem mięśniowym bez możliwości ruchu, ze zniesieniem czucia (jest charakterystyczne dla uszkodzenia poprzecznego rdzenia kręgowego - brak możliwości ruchów dowolnych na skutek przerwania połączeń z korą mózgu, lecz napięcie jest zachowane, a nawet wzmożone - brak hamowania, dzięki czynności motoneuronów rdzenia kręgowego poniżej miejsca uszkodzenia)

Czym jest NIEDOWŁAD znaczenie w Słownik chemiczny N .