Słownik transplantacja co to znaczy.
Definicja TRANSPLANTACJA. Co to jest narządów pochodzących ze zwłok albo od innego żywego człowieka.

Czy przydatne?

Definicja TRANSPLANTACJA

Co to znaczy TRANSPLANTACJA: przeszczep; pobieranie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów pochodzących ze zwłok albo od innego żywego człowieka. To jest przeniesienie żywych tkanek albo komórek od dawcy do biorcy z zamierzeniem zachowania ich czynności. Dzieli się je w zależności od ich lokalizacji i pokrewieństwa genetycznego pomiędzy biorcą i dawcą. Przeszczep ortotopowy znaczy umieszczenie tkanki albo narządu u biorcy w typowym anatomicznie miejscu (na przykład serce). Przeszczepienie w inne miejsce jest nazywane przeszczepem heterotopowym (na przykład nerka zamiast typowej lokalizacji w górnej części okolicy lędźwiowej zostaje umieszczona w dole biodrowymi. Autotransplantacja, a więc przeszczep autologiczny (autograft) znaczy przemieszczenie własnych tkanek pacjenta z jednego miejsca w drugie (na przykład fragmentu tkanki kostnej, przeważnie z talerza kości biodrowej, naczynia żylne z kończyny dolnej w miejsce uszkodzenia urazowego albo miażdżycowego tętnicy na przykład bypass,
skóry w oparzeniach). W takiej sytuacji nie jest koniecznym wykorzystywanie immunosupresji (pełna zgodność antygenowa tkanka swoja), podobnie jak w przeszczepach syngenicznych (izograft) będących przeniesieniem tkanek między bliźniętami jednojajowymi. Przeszczep allogeniczny (homograft, allograft) znaczy przeniesienie tkanek albo narządów między różniącymi się genetycznie (czyli antygenowo) osobnikami tego samego gatunku (na przykład przetoczenia krwi, R szpiku, nerek, serca i tak dalej). Przeszczep ksenogenny iheterograft) to przeszczepienie tkanki pomiędzy osobnikami różnych gatunków (na przykład świńskie zastawki serca, homogenizowanej kości bydlęcej), (—> tematy wybrane -TRANSPLANTACJE; tom V)
Definicja TYROZYNEMIA:
Co to jest typu I - wada metaboliczna kierująca do powiększenia stężenia tyrozyny w osoczu. Symptomami obserwowanymi u niemowląt są: biegunka, wymioty, zapach przypominający kapustę, brak prawidłowego rozwoju transplantacja co znaczy.
Definicja TRISOMIA:
Co to jest chromosomowa, w jądrze aktualny jest dodatkowy chromosom. W okolicy klasycznej trisomii odznacza się tak zwany trisomię translokacyjną (z z pozoru prawidło wą liczbą chromosomów) i trisomię mozaikową transplantacja krzyżówka.
Definicja TOKSOKAROZA:
Co to jest dolegliwość pasożytnicza, spowodowana poprzez inwazję larw psich (Toxocara canis) albo kocich glist (Toxocara cati). T. posiada cztery postacie: oczną, mózgową, uogólnioną (tak zwany zespół larwy transplantacja co to jest.
Definicja TRANSILUMINACJA:
Co to jest stosowanie silnego strumienia światła do oceny zwięzłości tkanek i zawartości jam (na przykład zatok przynosowych) i badania gałek ocznych, w celu oceny rozwoju nowotworu, wykrywania ciał obcych transplantacja słownik.

Czym jest TRANSPLANTACJA znaczenie w Słownik chemiczny T .

  • Dodano:
  • Autor: