uwaga co to znaczy
Definicja UWAGA. Co to jest odpowiedzialnych za: utrzymanie organizmu w stanie gotowości do.

Czy przydatne?

Definicja UWAGA

Co to znaczy Uwaga: ogólne ustalenie wielu mechanizmów poznawczych odpowiedzialnych za: utrzymanie organizmu w stanie gotowości do działania, percepcji albo innych zachowań (podtrzymywanie stanu oczekiwania na pojawienie się pewnych bodźców), wyodrębnianie ważnych przedmiotów z pola percepcyjnego (na przykład wzrokowego, słuchowego) i tłumienie przedmiotów nieistotnych, adekwatnie zorganizowany przebieg danej czynności psychicznej i dbanie o to, by uboczne mechanizmy go nie zakłócały, umiejętność zaangażowania się w analizę danego bodźca i zdolność oderwania się od jednego bodźca I skupienie się na innym.
Dla opisu U. używa się następujących pojęć: zakres (pojemność) - liczba przedmiotów, które daje się spostrzec pośrodku bardzo krótkiego okresu ekspozycji, skupienie (koncentracja) - ześrodkowanie U. na przedmiocie spostrzeganym albo przedmiocie działania, trwałość utrzymanie U. poprzez dłuższy chwilę na przedmiocie spostrzeganym albo poszczególnych etapach działania, przerzutność szybkie przenoszenie U. z jednego przedmiotu na inny, podzielność jednoczesne wykonywanie dwóch albo więcej czynności, z których każda wymaga U., wybiórczość - zarządzanie U. na nie wszystkie tylko elementy (osoby, zjawiska) z pominięciem wielu innych, w zależności od cech tych elementów przyciągających U. Zaburzenia U. to stany psychiczne, gdzie myślenie, przypominanie, zapamiętywanie albo inne formy działań przebiegają w sposób o tyle niepoprawny, iż człowiek nie jest w stanie się na nich skupić. Zaburzenia te jako słowo zmian chorobowych, polegają raczej na nadmiernej przerzutności albo trudności przenoszenia uwagi z jednego przedmiotu na drugi, bądź na zaburzeniu trwałości i zakresu U. na przykład w stanie maniakalnym chory nie może na niczym skupić U.
Patrz także, zioła UWAGA:Hyzop LekarskiLipa Drobnolistna i SzerokolistnaOgórecznik LekarskiWrotycz Pospolity

Czym jest UWAGA znaczenie w Słownik chemiczny U .