Słownik ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA co to znaczy.
Słownik ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA. Co znaczy działalności człowieka (lecz nie będące jej.

Czy przydatne?

Definicja ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Co to znaczy zanieczyszczenia powietrza: szkodliwe substancje, emitowane do atmosfery wskutek działalności człowieka (lecz nie będące jej naturalnymi składnikami), wywołują negatywny wpływ na środowisko naturalne (↑ dziury ozonowe, ↑ kwaśne deszcze). Na z.p. składają się: a) gazy (↑ tlenek siarki(IV), ↑ tlenek węgla(II), ↑ tlenki azotu, ↑ freony, ↑ amoniak i in.) i pary związków chem. (na przykład ↑ węglowodorów, ↑ fenoli); b) pyły złożone z nieorg. i org. cząstek stałych (popioły, ↑ sadza, pyły przemysłowe, na przykład z produkcji ↑ cementu, i związki metali ciężkich, na przykład ↑ ołowiu); c) mgły składające się z zawiesin kwasów, zasad, rozpuszczalników i tym podobne; d) mikroorganizmy w ilościach odbiegających od zwykłego składu mikroflory powietrza. Ważną rolę odgrywają również z.p. gromadzące się w pomieszczeniach zamkniętych, czy to wskutek spalania paliw (na przykład w trakcie przygotowywania posiłków) i palenia tytoniu, czy także stanowiące produkty mechanizmów technologicznych albo wydzielające się z materiałów budowlanych (składniki klejów, farb i materiałów impregnacyjnych: ↑ formaldehyd, fenole, ↑ toluen i tym podobne). Jednym z przykładów takiego wpływu jest skandynawska "dolegliwość zielonych pokojów", powodująca nagłe zgony mieszkańców pomieszczeń wyklejonych zieloną tapetą; jak się okazało, do produkcji barwnika tapety użyto trujących związków ↑ arsenu, które wykruszały się i w formie pyłu przedostawały do powietrza

Definicja ZWIĄZKI OPTYCZNIE CZYNNE:
Co to jest ↑czynność optyczna zanieczyszczenia powietrza.
Definicja ZGAZOWANIE:
Co to jest substancji stałej w produkty gazowe, odbywające się z destrukcją wyjściowej substancji; na przykład otrzymywanie gazu generatorowego w rezultacie zgazowania antracytu, węgla brunatnego albo torfu zanieczyszczenia powietrza.
Definicja ZWIĄZKI NITROWE:
Co to jest posiadające w swej strukturze przynajmniej jedną grupę nitrową -NO2. Istnieją alifatyczne związki nitrowe R-NO2 i aromatyczne związki nitrowe Ar-NO2. Te ostatnie odgrywają większą rolę na skutek zanieczyszczenia powietrza.
Definicja ZASADY PURYNOWE:
Co to jest dwupierścieniowe heterocykliczne związki aromatyczne (zawierające azot jako heteroatom), zbudowane na planie ↑puryny; główne z nich to ↑adenina i ↑guanina, wchodzące w skład ↑kwasów nukleinowych zanieczyszczenia powietrza.

Czym jest ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA znaczenie w Definicje chemia Z .

  • Dodano:
  • Autor: