Słownik ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA co to znaczy.
Słownik ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA. Co znaczy działalności człowieka (lecz nie będące jej.

Czy przydatne?

Definicja ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Co to znaczy zanieczyszczenia powietrza: szkodliwe substancje, emitowane do atmosfery wskutek działalności człowieka (lecz nie będące jej naturalnymi składnikami), wywołują negatywny wpływ na środowisko naturalne (↑ dziury ozonowe, ↑ kwaśne deszcze). Na z.p. składają się: a) gazy (↑ tlenek siarki(IV), ↑ tlenek węgla(II), ↑ tlenki azotu, ↑ freony, ↑ amoniak i in.) i pary związków chem. (na przykład ↑ węglowodorów, ↑ fenoli); b) pyły złożone z nieorg. i org. cząstek stałych (popioły, ↑ sadza, pyły przemysłowe, na przykład z produkcji ↑ cementu, i związki metali ciężkich, na przykład ↑ ołowiu); c) mgły składające się z zawiesin kwasów, zasad, rozpuszczalników i tym podobne; d) mikroorganizmy w ilościach odbiegających od zwykłego składu mikroflory powietrza. Ważną rolę odgrywają również z.p. gromadzące się w pomieszczeniach zamkniętych, czy to wskutek spalania paliw (na przykład w trakcie przygotowywania posiłków) i palenia tytoniu, czy także stanowiące produkty mechanizmów technologicznych albo wydzielające się z materiałów budowlanych (składniki klejów, farb i materiałów impregnacyjnych: ↑ formaldehyd, fenole, ↑ toluen i tym podobne). Jednym z przykładów takiego wpływu jest skandynawska "dolegliwość zielonych pokojów", powodująca nagłe zgony mieszkańców pomieszczeń wyklejonych zieloną tapetą; jak się okazało, do produkcji barwnika tapety użyto trujących związków ↑ arsenu, które wykruszały się i w formie pyłu przedostawały do powietrza

Definicja ZASADA PRZEKORY:
Co to jest ↑ reguła przekory zanieczyszczenia powietrza.
Definicja ŻYWICE:
Co to jest bezpostaciowe substancje stałe albo bardzo lepkie ciecze. Ż. dzieli się na ż. naturalne (szelak, mastyks, kalafonia, bursztyn) i ↑ żywice syntetyczne zanieczyszczenia powietrza.
Definicja ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY:
Co to jest ↑ związek kompleksowy zanieczyszczenia powietrza.
Definicja ZMIĘKCZANIE WODY:
Co to jest związków powodujących jej twardość (↑ twardość wody). Istnieją różne sposoby z.w., najprostszą jest ↑ destylacja wody, prowadzi się również dekarbonizację (chem. albo termiczne strącanie węglanów zanieczyszczenia powietrza.

Czym jest ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA znaczenie w Definicje chemia Z .

  • Dodano:
  • Autor: