EFEKT CIEPLNY REAKCJI co to znaczy
Słownik EFEKT CIEPLNY REAKCJI. Co znaczy otoczeniem na sposób ciepła; ciepło wydzielone do.

Czy przydatne?

Definicja EFEKT CIEPLNY REAKCJI

Co to znaczy efekt cieplny reakcji: liczba energii wymieniona poprzez układ reagujący z otoczeniem na sposób ciepła; ciepło wydzielone do otoczenia albo pobrane z niego poprzez reagujące substancje. Jeżeli układ reagujący wydziela ciepło, zachodząca reakcja nazywa się egzotermiczną (por. reakcje egzoenergetyczne), zaś jeżeli pobiera - endotermiczną (por. reakcje endoenergetyczne). Znając e.c.r. można przewidzieć wpływ temp. na stan równowagi reakcji, odpowiednio z ↑ regułą przekory. Ogrzanie układu, gdzie zachodzi reakcja endotermiczna, skutkuje przesunięcie równowagi w kierunku produktów; podobnie odprowadzenie ciepła z układu (ochłodzenie), gdzie zachodzi reakcja egzotermiczna

Czym jest EFEKT CIEPLNY REAKCJI znaczenie w Definicje chemia E .