ENERGIA ODDZIAŁYWAŃ co to znaczy
Słownik ENERGIA ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZYCZĄSTECZKOWYCH. Co znaczy energetyczny związany z: wzajemnym.

Czy przydatne?

Definicja ENERGIA ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZYCZĄSTECZKOWYCH

Co to znaczy energia oddziaływań międzycząsteczkowych: odmiennie energia ↑ oddziaływań van der Waalsa, skutek energetyczny związany z: wzajemnym przyciąganiem trwałych dipoli cząsteczkowych; wzajemnym przyciąganiem trwałych dipoli cząsteczek polarnych i indukowanymi poprzez nie w cząsteczkach otaczających (polarnych albo niepolarnych); wzajemnym przyciąganiem między dowolnymi (polarnymi albo niepolarnymi) cząsteczkami albo atomami (oddziaływania dyspersyjne). Wartości poszczególnych komponentów e.o.m. oblicza się opierając się na trwałych i indukowanych w cząsteczkach momentów dipolowych, z uwzględnieniem wnoszących największy udział oddziaływań dyspersyjnych, obliczanych opierając się na pierwszych potencjałów jonizacji obu oddziałujących komponentów. E.o.m. zależy odwrotnie proporcjonalnie od szóstej potęgi odległości pomiędzy oddziałującymi cząsteczkami i/albo atomami, zatem oddziaływania te są siłami bliskiego zasięgu

Czym jest ENERGIA ODDZIAŁYWAŃ znaczenie w Definicje chemia E .