ESTRY KWASÓW NIEORGANICZNYCH co to znaczy
Słownik ESTRY KWASÓW NIEORGANICZNYCH. Co znaczy ich część) zostały zastąpione ekipami alkilowymi.

Czy przydatne?

Definicja ESTRY KWASÓW NIEORGANICZNYCH

Co to znaczy estry kwasów nieorganicznych: pochodne kwasów nieorg., gdzie atomy wodoru (wszystkie lub ich część) zostały zastąpione ekipami alkilowymi, na przykład: azotany: R-O-NO2, siarczany: R1-O-SO2-O-R2, H-O-SO2-O-R1. E.k.n. otrzymuje się w reakcji estryfikacji kwasów z alkoholami. Ich charakterystyczną reakcją jest hydroliza katalizowana kwasami (odwracalna, ↑ hydroliza kwasowa estrów) i katalizowana zasadami (nieodwracalna, ↑ hydroliza zasadowa estrów)

Czym jest ESTRY KWASÓW NIEORGANICZNYCH znaczenie w Definicje chemia E .