EWOLUCJA CHEMICZNA co to znaczy
Słownik EWOLUCJA CHEMICZNA. Co znaczy Wszechświecie, który rozpoczął się w przestrzeni kosmicznej i.

Czy przydatne?

Definicja EWOLUCJA CHEMICZNA

Co to znaczy ewolucja chemiczna: hipotetyczny najwcześniejszy faza ewolucji życia we Wszechświecie, który rozpoczął się w przestrzeni kosmicznej i był kontynuowany na powierzchni Ziemi (i innych planet skalistych); warto zauważyć, iż w rozumieniu astronomów e.c. stanowi ciąg przemian jednych pierwiastków w inne (na przykład we wnętrzu gwiazd). E.c. obejmuje po pierwsze powstawanie prostych związków z ↑pierwiastków (↑hydroksyl, ↑woda, ↑amoniak, ↑dwutlenek węgla, ↑metyl) i przekształcanie ich w związki nieco bardziej skomplikowane, zaliczane dziś do ↑związków organicznych, takie jak ↑metanol, ↑metyloamina, ↑kwas octowy i tym podobne - ten faza jest możliwy w przestrzeni kosmicznej. Kolejnym etapem e.c. jest samoorganizacja stworzonych związków w struktury replikujące się, która zachodzi najprawdopodobniej na planetach (w nie wszystkich ujęciach wymaga sorpcji na powierzchni skał). Przyjmuje się, iż na tym etapie nastąpiło przejście z martwych kompleksów organicznych do pierwszych organizmów żywych. Następnym etapem ewolucji była już ewolucja biologiczna

Czym jest EWOLUCJA CHEMICZNA znaczenie w Definicje chemia E .