MATERIA co to znaczy
Słownik MATERIA. Co znaczy większe struktury (↑ cząsteczki, ↑ makrocząsteczki), wspólnie z energią.

Czy przydatne?

Definicja MATERIA

Co to znaczy materia: ↑ cząstki i ↑ atomy występujące samodzielnie albo tworzące większe struktury (↑ cząsteczki, ↑ makrocząsteczki), wspólnie z energią składają się na wszystko, co można obserwować we Wszechświecie. Sama materia złożona jest gł. z próżni! ↑ Jądro atomowe, mimo że skupia praktycznie całą masę atomu, zajmuje objętość rzędu 10-42m3, z kolei cały atom - rzędu 10-30m3. Jądro stanowi zatem jedną bilionową objętości atomu, a więc 0,0000000001%! Nie dostrzegamy tego wskutek bardzo mocnych oddziaływań wiążących jądra atomowe z elektronami i poszczególne atomy ze sobą, a również oddziaływań elektrostatycznych odpowiedzialnych za odpychanie się cząstek jednoimiennych. M. może przechodzić w energię (na przykład wskutek ↑ anihilacji) i odwrotnie - ↑ równoważność masy i energii

Czym jest MATERIA znaczenie w Definicje chemia M .