MOMENT PĘDU ELEKTRONU W co to znaczy
Słownik MOMENT PĘDU ELEKTRONU W ATOMIE. Co znaczy którą składają się: orbitalny m.p.e. i wewnętrzny.

Czy przydatne?

Definicja MOMENT PĘDU ELEKTRONU W ATOMIE

Co to znaczy moment pędu elektronu w atomie: rozmiar fizyczna opisująca stan elektronu w atomie, na którą składają się: orbitalny m.p.e. i wewnętrzny m.p.e. Orbitalny m.p.e. związany jest z ruchem elektronu wokół jądra atomowego, wyrażonym poprzez rozkład gęstości elektronowej. Wewnętrzny okres pędu, odmiennie ↑ spin elektronu, to rozmiar fizyczna nie mająca odniesienia do ruchu wirowego cząstki (elektron można traktować jako doskonale symetryczną kulę, pozbawioną wewnętrznej struktury, a takiej trudno przypisać jakikolwiek ruch obrotowy)

Czym jest MOMENT PĘDU ELEKTRONU W ATOMIE znaczenie w Definicje chemia M .