MONOSACHARYDY co to znaczy
Słownik MONOSACHARYDY. Co znaczy hydroksyketony (↑ ketozy), które można przedstawić w formie wzorów.

Czy przydatne?

Definicja MONOSACHARYDY

Co to znaczy monosacharydy: wielowodorotlenowe hydroksyaldehydy (aldozy) albo hydroksyketony (↑ ketozy), które można przedstawić w formie wzorów ogólnych: W zależności od ilości atomów C w cząsteczce (ich liczba wynosi od trzech do ośmiu), monosacharydy dzieli się adekwatnie na: triozy, tetrozy, pentozy, heksozy, heptozy i oktozy. Aldozy i ketozy o tej samej liczbie atomów C są względem siebie izomerami konstytucyjnymi. Prawie każde monosacharydy naturalne posiadają konfigurację D przedostatniego atomu węgla (licząc od ekipy aldehydowej - w aldozach albo od ekipy karbonylowej w ketozach). Główne m. to pentozy i heksozy. M. są krystalicznymi ciałami stałymi, zazwyczaj słodkimi, bardzo dobrze rozp. w wodzie i nierozp. w rozpuszczalnikach org. Z racji na obecność ↑ grup funkcyjnych ulegają reakcjom charakterystycznym dla alkoholi wielowodorotlenowych, aldehydów i ketonów. W organizmach żywych występują w formie oligosacharydów i polisacharydów, glikozydów i kwasów nukleinowych. Nie wszystkie pochodne m. (↑ dezoksyryboza, ↑ kwas askorbinowy) pełnią również istotne funkcje fizjologiczne

Czym jest MONOSACHARYDY znaczenie w Definicje chemia M .