Słownik drugie prawo mendla co to znaczy.
Definicja Drugie prawo Mendla. Co znaczy dziedziczenia się cech (czynników dziedzicznych) - zostało.

Czy przydatne?

Definicja Drugie prawo Mendla

Definicja z ang. The second law of Mendel, z niem. Das zweite Gesetz der Mendel.

Co to znaczy DRUGIE PRAWO MENDLA: Drugie prawo Mendla - znane jako prawo niezależnego dziedziczenia się cech (czynników dziedzicznych) - zostało sformułowane poprzez Grzegorza Mendla, a po odkryciu chromosomów i procesu mejozy potwierdzone poprzez jego następców. Po odkryciu chromosomów prawo to dało podstawę do sformułowania koncepcji, wg której jednostki dziedziczenia ułożone są na chromosomach liniowo (Sutton, 1902) (Morgan, 1911) . W formie uwspółcześnionej Drugie prawo Mendla głosi, iż rozczepianie się każdej pary genów w procesie powstawania gamet jest niezależne od rozszczepiania innych par genów. W wyniku w powstającej komórce rozrodczej geny zostają wymieszane w sposób losowy.Treść hasła pochodzi z Wikipedii

Definicja Depolaryzacja:
Co to jest obniżenie elektroujemnego potencjału elektrycznego błony komórkowej wywołane wejściem jonów sodu albo wapnia do cytoplazmy komórki. Prowadzi do pobudzenia komórki nerwowej albo mięśniowej.Treść hasła drugie prawo mendla.
Definicja Dryf Genetyczny:
Co to jest różnica w przekazywaniu alleli pomiędzy pokoleniami, powodująca fluktuacje w częstości alleli. Zdarzenie to może powodować różnice w częstości alleli między oddzielnymi populacjami jednego gatunku drugie prawo mendla.
Definicja Dendrologia:
Co to jest łaciny dendrum - drzewo, logos - edukacja), drzewoznawstwo - dział botaniki zajmujący się drzewami i krzewami, w tym między innymi ich morfologią, anatomią, geografią, genetyką. Zajmuje się także drugie prawo mendla.
Definicja Detrytofagi:
Co to jest detrytofagi, detrytusofagi) - organizmy odżywające się detrytusem, tzn. mieszaniną częściowo rozłożonych szczątków roślinnych i zwierzęcych, ich odchodów i rozkładających tę materię bakterii drugie prawo mendla.

Czym jest Drugie prawo Mendla znaczenie w Słownik biologia D .

  • Dodano:
  • Autor: