Słownik dylemat haldane co to znaczy.
Definicja Dylemat Haldane'a. Co znaczy wartościowych dla społeczności, lecz niekorzystnych dla.

Czy przydatne?

Definicja Dylemat Haldane'a

Definicja z ang. Haldane's dilemma, z niem. Haldanes Dilemma.

Co to znaczy DYLEMAT HALDANE'A: Haldane zwrócił uwagę na problem istnienia cech wartościowych dla społeczności, lecz niekorzystnych dla osobnika - cechy altruistyczne. Stwierdził, iż w ogromnych populacjach, korzyści biologiczne wypływające z altruistycznego zachowania się przeważają na jego ujemnymi skutkami tylko wtedy, jeśli dość znaczna cześć plemienia zachowuje się altruistycznie. Problem Haldene'a został rozwiązany dzięki wprowadzeniu zasady selekcji krewnych. Selekcjonowanie cechy altruistycznej dzieje się dzięki korzyścią, jaki przynosi ona całej spokrewnionej ekipie nosicieli tej cechy. O tym, czy taki gen rozpowszechni się w populacji czy nie, zadecyduje rozmiar czystego zysku wynikającego z ocalenia krewnych w porównaniu z ryzykiem altruisty., Tomasz Pater

Definicja DNA:
Co to jest wielkocząsteczkowe biopolimery zbudowane z połączonych wiązaniem diestrowym nukleotydów adeniny, guaniny, cytozyny i tyminy, gdzie sacharydem jest deoksyryboza. Cząsteczka DNA jest zwykle złożona z 2 dylemat haldane'a.
Definicja Delecja:
Co to jest typów spontanicznej mutacji genowej dotyczącej zmiany składu nukleotydowego DNA. Bazuje na utracie jednej albo kilku par nukleotydów z DNA genowego. Delecja trójki nukleotydów skutkuje brak jednego dylemat haldane'a.
Definicja Duplikacje:
Co to jest dochodzi do utworzenia się dodatkowej kopii fragmentu chromosomu wraz ze znajdującymi się na nim genami. Mutacje te są mniej szkodliwe niż delecje, a nowo powstała kopia genu może dalej ewoluować i dylemat haldane'a.
Definicja Dyzenteria:
Co to jest łaciny z gr., czerwonka) to ostra dolegliwość zakaźna spowodowana poprzez bakterie; symptomem jej są uporczywe, krwawo-śluzowe biegunki i obecność krwi w stolcu i gorączka. Bakterie przenoszone są z dylemat haldane'a.

Czym jest Dylemat Haldane'a znaczenie w Słownik biologia D .

  • Dodano:
  • Autor: