Słownik dylemat haldane co to znaczy.
Definicja Dylemat Haldane'a. Co znaczy wartościowych dla społeczności, lecz niekorzystnych dla.

Czy przydatne?

Definicja Dylemat Haldane'a

Definicja z ang. Haldane's dilemma, z niem. Haldanes Dilemma.

Co to znaczy DYLEMAT HALDANE'A: Haldane zwrócił uwagę na problem istnienia cech wartościowych dla społeczności, lecz niekorzystnych dla osobnika - cechy altruistyczne. Stwierdził, iż w ogromnych populacjach, korzyści biologiczne wypływające z altruistycznego zachowania się przeważają na jego ujemnymi skutkami tylko wtedy, jeśli dość znaczna cześć plemienia zachowuje się altruistycznie. Problem Haldene'a został rozwiązany dzięki wprowadzeniu zasady selekcji krewnych. Selekcjonowanie cechy altruistycznej dzieje się dzięki korzyścią, jaki przynosi ona całej spokrewnionej ekipie nosicieli tej cechy. O tym, czy taki gen rozpowszechni się w populacji czy nie, zadecyduje rozmiar czystego zysku wynikającego z ocalenia krewnych w porównaniu z ryzykiem altruisty., Tomasz Pater

Definicja Diploid:
Co to jest Diploid to komórka zawierająca po dwa chromosomy danego typu. Ta sama wiadomość jest przechowywana w dwóch miejscach, co ma znaczenie np. przy mutacjach. Typ 2n .Treść hasła pochodzi z Wikipedi dylemat haldane'a.
Definicja Dobór Zależny Od Częstości:
Co to jest doborem apostatycznym. Dobór zależny od częstości znaczy, iż pod jego działaniem osobniki o fenotypie najpospolitszym giną najprościej, zaś im dany genotyp jest mniej liczny, tym ma większe dylemat haldane'a.
Definicja Dryf Genetyczny:
Co to jest różnica w przekazywaniu alleli pomiędzy pokoleniami, powodująca fluktuacje w częstości alleli. Zdarzenie to może powodować różnice w częstości alleli między oddzielnymi populacjami jednego gatunku dylemat haldane'a.
Definicja Dekstroamfetamina, Deksedryna, Deksamfetamina:
Co to jest deksedryna, deksamfetamina - amina sympatykomimetyczna, stereoizomer amfetaminy, podwójnie silniej od niej działający. Jest lekiem o działaniu stymulującym ośrodkowy układ nerwowy. Powiększa dylemat haldane'a.

Czym jest Dylemat Haldane'a znaczenie w Słownik biologia D .

  • Dodano:
  • Autor: