Słownik dylemat haldane co to znaczy.
Definicja Dylemat Haldane'a. Co znaczy wartościowych dla społeczności, lecz niekorzystnych dla.

Czy przydatne?

Definicja Dylemat Haldane'a

Definicja z ang. Haldane's dilemma, z niem. Haldanes Dilemma.

Co to znaczy DYLEMAT HALDANE'A: Haldane zwrócił uwagę na problem istnienia cech wartościowych dla społeczności, lecz niekorzystnych dla osobnika - cechy altruistyczne. Stwierdził, iż w ogromnych populacjach, korzyści biologiczne wypływające z altruistycznego zachowania się przeważają na jego ujemnymi skutkami tylko wtedy, jeśli dość znaczna cześć plemienia zachowuje się altruistycznie. Problem Haldene'a został rozwiązany dzięki wprowadzeniu zasady selekcji krewnych. Selekcjonowanie cechy altruistycznej dzieje się dzięki korzyścią, jaki przynosi ona całej spokrewnionej ekipie nosicieli tej cechy. O tym, czy taki gen rozpowszechni się w populacji czy nie, zadecyduje rozmiar czystego zysku wynikającego z ocalenia krewnych w porównaniu z ryzykiem altruisty., Tomasz Pater

Definicja Dorastanie Człowieka:
Co to jest człowieka, to zdarzenie zwiększania wysokości ciała raczej przez wzrastanie tułowia po zakończeniu pokwitania, które występuje częściej u chłopców niż u dziewcząt. U kobiet do około 18 - 20 roku dylemat haldane'a co to jest.
Definicja Dobór Zależny Od Częstości:
Co to jest doborem apostatycznym. Dobór zależny od częstości znaczy, iż pod jego działaniem osobniki o fenotypie najpospolitszym giną najprościej, zaś im dany genotyp jest mniej liczny, tym ma większe dylemat haldane'a definicja.
Definicja Drewno Twarde:
Co to jest masy drzewnej otrzymywanej z drzew ustalonych gatunków. Przeważnie za drewno twarde uważane jest drewno uzyskiwane z drzew liściastych. Należy tu wymienić: dąb, buk, jawor, grab i pewne gatunków dylemat haldane'a co znaczy.
Definicja Dziura Ozonowa:
Co to jest Dziurą ozonową nazywa się zdarzenie zmniejszania się stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej.wpływ dziury ozonowej na żywe organizmy Ozon stratosferyczny pochłania część promieniowania dylemat haldane'a słownik.

Czym jest Dylemat Haldane'a znaczenie w Słownik biologia D .

  • Dodano:
  • Autor: