Słownik dyrektywa ptasia co to znaczy.
Definicja Dyrektywa Ptasia. Co znaczy 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979, o ochronie dziko żyjących.

Czy przydatne?

Definicja Dyrektywa Ptasia

Definicja z ang. The Birds Directive, z niem. Die Vogelschutzrichtlinie.

Co to znaczy DYREKTYWA PTASIA: Instrukcja Ptasia to kolokwialna nazwa dyrektywy UE 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979, o ochronie dziko żyjących ptaków (Directive on the Conservation of Wild Birds). Instrukcja Ptasia złożona jest z 19 artykułów i 5 załączników, które precyzują sposoby jej realizacji. Celami Dyrektywy są

Definicja Detrytofagi:
Co to jest detrytofagi, detrytusofagi) - organizmy odżywające się detrytusem, tzn. mieszaniną częściowo rozłożonych szczątków roślinnych i zwierzęcych, ich odchodów i rozkładających tę materię bakterii dyrektywa ptasia.
Definicja Dendrymer:
Co to jest wielokrotnie i bardzo często rozgałęziony polimer. Dendrymery dzięki swojej ogromnej regularności tworzą fraktalopodobne struktury, które mają szereg niepowtarzalnych własności przydatnych w wielu dyrektywa ptasia.
Definicja Dekstroamfetamina, Deksedryna, Deksamfetamina:
Co to jest deksedryna, deksamfetamina - amina sympatykomimetyczna, stereoizomer amfetaminy, podwójnie silniej od niej działający. Jest lekiem o działaniu stymulującym ośrodkowy układ nerwowy. Powiększa dyrektywa ptasia.
Definicja Delecje:
Co to jest kierujące do straty materiału genetycznego. Stopień ich szkodliwości zależy od tego, jak wielu i jak istotnych genów zostanie pozbawiony dany osobnik. Jeżeli w konsekwencji mutacji fragment dyrektywa ptasia.

Czym jest Dyrektywa Ptasia znaczenie w Słownik biologia D .

  • Dodano:
  • Autor: