Słownik dżuma co to znaczy.
Definicja Dżuma. Co znaczy rzadziej innych drobnych ssaków, a również człowieka (zoonoza.

Czy przydatne?

Definicja Dżuma

Definicja z ang. Plague, z niem. Pest.

Co to znaczy DŻUMA: Dżuma - ostra bakteryjna dolegliwość zakaźna gryzoni i rzadziej innych drobnych ssaków, a również człowieka (zoonoza). Dolegliwość ta spowodowana jest infekcją G(-) pałeczek z rodz. Enterobacteriacae nazwanej Yersinia pestis

Definicja Dendrymer:
Co to jest wielokrotnie i bardzo często rozgałęziony polimer. Dendrymery dzięki swojej ogromnej regularności tworzą fraktalopodobne struktury, które mają szereg niepowtarzalnych własności przydatnych w wielu dżuma.
Definicja Defosforylacja:
Co to jest procesem odwrotnym do fosforylacji, polegającym na odszczepieniu reszty fosforanowej od cząsetczki białka (a w ogólności każdego innego związku organicznego). Enzymami odpowiedzialnymi za ten dżuma.
Definicja Dryf Genetyczny:
Co to jest różnica w przekazywaniu alleli pomiędzy pokoleniami, powodująca fluktuacje w częstości alleli. Zdarzenie to może powodować różnice w częstości alleli między oddzielnymi populacjami jednego gatunku dżuma.
Definicja Dobór Skierowany:
Co to jest bazuje na tym, iż usuwa więcej osobników odbiegających od średniej z jednego końca krzywej, poprzez co średnia wartość krzywej ulega powolnej zmianie. Żaba - osobniki typu burnsi mają grzbiet dżuma.

Czym jest Dżuma znaczenie w Słownik biologia D .

  • Dodano:
  • Autor: