Słownik zmienność ciągła co to znaczy.
Definicja Zmienność ciągła. Co znaczy pomiędzy osobnikami o tym samym genotypie albo występują.

Czy przydatne?

Definicja Zmienność ciągła

Definicja z ang. continuously variable, z niem. kontinuierlich veränderlichen.

Co to znaczy ZMIENNOŚĆ CIĄGŁA: Środowisko niekiedy skutkuje wystąpienie niewielkich różnic pomiędzy osobnikami o tym samym genotypie albo występują wyraźne różnice miedzy fenotypami (na przykład wysoki i niski) i zmienność tej cechy tytułujemy zmiennością nieciągłą. Przewarzająca część genów, które badano w pojedynkę należy do tej kategorii i wywierają one spory i oczywisty skutek na fenotyp, bo odmiennie mutacje tych genów nie byłyby widoczne. Przewarzająca część genów nie ma tak wyraźnego efektu, uczestniczą one w kształtowaniu danej cechy w bardziej subtelny sposób. Kiedy dwa geny kontrolują daną cechę każdy z dwoma allelami i bez dominacji w równy sposób, wtedy w pokoleniu F2 mamy 5 klas osobników w relacjach 1:4:6:4:1. Przy nałożeniu się zmienności środowiska na zmienność genetyczną klasy te będą na siebie nachodziły. To jest zmienność ciągła, gdyż każda pośrednia wartość tu jest możliwa., Tomasz Pater

Definicja Ziarnistości Birbecka:
Co to jest ziarna) Birbecka (z angielskiego: Birbeck's granules), zwane również ciałkami X lub ziarnistościami Langerhansa, są charakterystycznymi elementami, wyróżniającymi komórki Langerhansa spośród innych ZMIENNOŚĆ CIĄGŁA.
Definicja Zalążek:
Co to jest organ rozmnażania charakterystyczny dla roślin nasiennych. Powstaje ze szczególnej tkanki twórczej, która tworzy łożysko (placenta). Jest on zwykle kształtu owalnego. Do wspomnianego łożyka ZMIENNOŚĆ CIĄGŁA.
Definicja Założenia teorii Darwina:
Co to jest dziele O stworzeniu gatunków przedstawił teorię doboru naturalnego - przeżywania organizmów najlepiej przystosowanych do walki o byt. W pracy tej podał sporo przykładów przemawiających za istnieniem ZMIENNOŚĆ CIĄGŁA.
Definicja Zegar molekularny:
Co to jest genach akumulują się mutacje zmieniające aminokwasy ustalonych białek jest stałe w okresie. Podobnie określone tempo mają zmiany w sekwencjach rybosomowego RNA, synonimiczne zmiany sekwencji ZMIENNOŚĆ CIĄGŁA.

Czym jest Zmienność ciągła znaczenie w Słownik biologia Z .

  • Dodano:
  • Autor: