zmienność ciągła co to znaczy
Definicja Zmienność ciągła. Co znaczy pomiędzy osobnikami o tym samym genotypie albo występują.

Czy przydatne?

Definicja Zmienność ciągła

Definicja z ang. continuously variable, z niem. kontinuierlich veränderlichen.

Co to znaczy ZMIENNOŚĆ CIĄGŁA: Środowisko niekiedy skutkuje wystąpienie niewielkich różnic pomiędzy osobnikami o tym samym genotypie albo występują wyraźne różnice miedzy fenotypami (na przykład wysoki i niski) i zmienność tej cechy tytułujemy zmiennością nieciągłą. Przewarzająca część genów, które badano w pojedynkę należy do tej kategorii i wywierają one spory i oczywisty skutek na fenotyp, bo odmiennie mutacje tych genów nie byłyby widoczne. Przewarzająca część genów nie ma tak wyraźnego efektu, uczestniczą one w kształtowaniu danej cechy w bardziej subtelny sposób. Kiedy dwa geny kontrolują daną cechę każdy z dwoma allelami i bez dominacji w równy sposób, wtedy w pokoleniu F2 mamy 5 klas osobników w relacjach 1:4:6:4:1. Przy nałożeniu się zmienności środowiska na zmienność genetyczną klasy te będą na siebie nachodziły. To jest zmienność ciągła, gdyż każda pośrednia wartość tu jest możliwa., Tomasz Pater

Czym jest Zmienność ciągła znaczenie w Słownik biologia Z .