Słownik twardość co to znaczy.
Definicja twardość. Co to jest minerałów), odporność na działanie dużych sił na małej powierzchni.

Czy przydatne?

Definicja Twardość

Co to znaczy TWARDOŚĆ: cecha materiałów (najczęściej stosowana do określania cech minerałów), odporność na działanie dużych sił na małej powierzchni (zarysowanie). Najczęściej określa się twardość w 10 stopniowej skali Mohsa. Twardość 10 przypisano diamentowi, gips ma twardość 2

Definicja Tryt:
Co to jest β-promieniotwórczy izotop wodoru 3 H (lub T twardość.
Definicja Temperatura Topnienia:
Co to jest której krystaliczne ciało stałe przechodzi w stan ciekły, wartość charakterystyczna dla danego związku. Temperatura, w której energia kinetyczna cząsteczek zrównuje się z energią wiązań sieci twardość.
Definicja Twardość Wody:
Co to jest naturalnej wywołana zawartością rozpuszczonych w niej soli (węglany, kwaśne węglany, chlorki, siarczany) i wodorotlenków, głównie wapnia i magnezu. Powoduje odkładanie się niszczącego urządzenia twardość.
Definicja Trotyl:
Co to jest użytkowa forma trójnitrotoluenu (TNT), związek silnie wybuchowy twardość.

Czym jest twardość znaczenie w Słownik chemia T .

  • Dodano:
  • Autor: