hamować co to znaczy
Co to jest Hamować pisownia. Jak się piszę 1. ‘zmniejszać prędkość, zatrzymywać, zwalniać’; 2.

Czy przydatne?

Definicja Hamować

Co oznacza Hamować: 1. ‘zmniejszać prędkość, zatrzymywać, zwalniać’; 2. ‘utrudniać coś, przeszkadzać,powstrzymywać, powściągać’; 3. dawniej też ‘nie pozwalać iść dalej, zatrzymywać, zagradzać drogę; więzić, aresztować; skąpić’; 4. także ‘zmuszać, namawiać, nakłaniać’; 5. również ‘nie dopuszczać, przeciwstawiać się(w procesie sądowym)’ (XV w.). Pochodzenie: Od XV w.; także w in. językach słow., np. słowac. hamovat’, moraw. hamovat, hemovat; z pol. do ukr. hamuváty, hamovaty i białorus. hamovácь; zapożyczenie ze śrniem. hamen, niem. hemmen o podobnym znaczeniu, choć pierwotnienie dotyczyło ‘zakładania pęt na nogi zwierząt’. Obecna postać Współcześnie używane są również formy z przedrostkami: wyhamować i zahamować. Źródło Jął hamować uciekające. Marcin Bielski (1495-1575) Kto się w małych rzeczach nie hamuje (...). Piotr Skarga (1536-1612) Karność żołnierska srogim a okrutnym hamowaniem żyje. ks. Jan Wargocki (połowa XVI w.-początek XVII w.).

Znaczenie Hamować w języku polskim. Jak się pisze HAMOWAĆ pisownia.

Czym jest Hamować znaczenie w Pisownia H .