Słownik hamować co to znaczy.
Co to jest Hamować pisownia. Jak się piszę 1. ‘zmniejszać prędkość, zatrzymywać, zwalniać’; 2.

Czy przydatne?

Definicja Hamować

Co oznacza Hamować: 1. ‘zmniejszać prędkość, zatrzymywać, zwalniać’; 2. ‘utrudniać coś, przeszkadzać,powstrzymywać, powściągać’; 3. dawniej też ‘nie pozwalać iść dalej, zatrzymywać, zagradzać drogę; więzić, aresztować; skąpić’; 4. także ‘zmuszać, namawiać, nakłaniać’; 5. również ‘nie dopuszczać, przeciwstawiać się(w procesie sądowym)’ (XV w.). Pochodzenie: Od XV w.; także w in. językach słow., np. słowac. hamovat’, moraw. hamovat, hemovat; z pol. do ukr. hamuváty, hamovaty i białorus. hamovácь; zapożyczenie ze śrniem. hamen, niem. hemmen o podobnym znaczeniu, choć pierwotnienie dotyczyło ‘zakładania pęt na nogi zwierząt’. Obecna postać Współcześnie używane są również formy z przedrostkami: wyhamować i zahamować. Źródło Jął hamować uciekające. Marcin Bielski (1495-1575) Kto się w małych rzeczach nie hamuje (...). Piotr Skarga (1536-1612) Karność żołnierska srogim a okrutnym hamowaniem żyje. ks. Jan Wargocki (połowa XVI w.-początek XVII w.).

Znaczenie Hamować w języku polskim. Jak się pisze HAMOWAĆ pisownia.

Definicja Harcerka:
Co to jest ‘dziewczynka należąca do harcerstwa’; od XX w hamować.
Definicja Handel:
Co to jest sprzedaż, wymiana towarów’; 2. dawniej też ‘przedmiot handlu, towar’; 3. ‘przedsiębiorstwo, interes, sprawa; działalność, zawód’. Pochodzenie: Od XVI w.; zapożyczenie z niem. Handel ‘ts.’, pierwotnie hamować.
Definicja Haftka:
Co to jest z drutu składającej się z haczyka i uszka’; 2. dawniej ‘sprzączka, zapinka’ oraz 3. ‘pętlica’ i 4. ‘obrączka’; od XV w. w szerokim znaczeniu, a od XVIII w. coraz częściej w zawężonym, dotyczącym hamować.
Definicja Haft:
Co to jest wyszyty na tkaninie’; 2. ‘wyszywanie wzoru, ornamentu na tkaninie; haftowanie’; 3. dawniej (XV w.) ‘szew na ranie, zszycie brzegów rany’. Pochodzenie: W stpol. również forma hafta ‘szew na ranie’ hamować.

Czym jest Hamować znaczenie w Pisownia H .

  • Dodano:
  • Autor: