Słownik machać co to znaczy.
Co to jest Machać pisownia. Jak się piszę 1. ‘wykonywać szybkie, jednostajne, wahadłowe ruchy’; 2.

Czy przydatne?

Definicja Machać

Co oznacza Machać: 1. ‘wykonywać szybkie, jednostajne, wahadłowe ruchy’; 2. potocznie ‘robić, wykonywać coś szybko’. Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (por. czes. machat, ros. machať, sch. mahati, mašěm) < psłow. *machati ‘machać’ – czasownik intensywny od *mati (wtórnie *majati) ‘machać, wywijać’ (jego śladem w pol. jest gwarowe zamanąwszy ‘ni stąd, ni zowąd, nagle’)– czasownik ten ma swoje odpowiedniki w lit. móti ‘machać, kiwać ręką, dawać znak’ i łot. māt ‘ts.’; podstawą pie. *mā- ‘machać, kiwać, dawać znaki’..

Znaczenie Machać w języku polskim. Jak się pisze MACHAĆ pisownia.

Definicja Macierzyństwo:
Co to jest od XVI w machać co znaczy.
Definicja Mącić:
Co to jest nieprzezroczystym; zanieczyszczać, bełtać’; 2. ‘wprowadzać nieporządek, zamęt, niepokoić’; 3. stpol. ‘gnębić, dręczyć, trapić, prześladować’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. moutit machać krzyżówka.
Definicja Mać:
Co to jest Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. máti ‘matka’, ros. mať ‘matka’) < psłow. *mati, *matere ‘matka’ – termin określający pokrewieństwo pochodzący od pie. *mātē'r ‘matka’ (por. też np. stniem machać co to jest.
Definicja Macierz:
Co to jest tylko przenośnie ‘ojczyzna’ i w znaczeniu matematycznym ‘zespół elementów, np. liczb lub funkcji, ustawionych w prostokątną tablicę o m wierszach i n kolumnach’; od XIV w.; pochodzi od psłow. *mati machać słownik.

Czym jest Machać znaczenie w Pisownia M .

  • Dodano:
  • Autor: