Słownik machać co to znaczy.
Co to jest Machać pisownia. Jak się piszę 1. ‘wykonywać szybkie, jednostajne, wahadłowe ruchy’; 2.

Czy przydatne?

Definicja Machać

Co oznacza Machać: 1. ‘wykonywać szybkie, jednostajne, wahadłowe ruchy’; 2. potocznie ‘robić, wykonywać coś szybko’. Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (por. czes. machat, ros. machať, sch. mahati, mašěm) < psłow. *machati ‘machać’ – czasownik intensywny od *mati (wtórnie *majati) ‘machać, wywijać’ (jego śladem w pol. jest gwarowe zamanąwszy ‘ni stąd, ni zowąd, nagle’)– czasownik ten ma swoje odpowiedniki w lit. móti ‘machać, kiwać ręką, dawać znak’ i łot. māt ‘ts.’; podstawą pie. *mā- ‘machać, kiwać, dawać znaki’..

Znaczenie Machać w języku polskim. Jak się pisze MACHAĆ pisownia.

Definicja Maczać:
Co to jest ‘zanurzać w płynie, mące, cukrze’; forma wielokrotna machać co znaczy.
Definicja Mać:
Co to jest Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. máti ‘matka’, ros. mať ‘matka’) < psłow. *mati, *matere ‘matka’ – termin określający pokrewieństwo pochodzący od pie. *mātē'r ‘matka’ (por. też np. stniem machać krzyżówka.
Definicja Macocha:
Co to jest stosunku do jego dzieci z wcześniejszego małżeństwa’; od końca XIV w.; w stpol. w XV-XVI w. również w postaci macecha; gwarowo jako macocha, macecha i macycha; ogsłow. (por. czes. macecha, ros machać co to jest.
Definicja Macierzyński:
Co to jest od XVI w machać słownik.

Czym jest Machać znaczenie w Pisownia M .

  • Dodano:
  • Autor: