angioplastyka co to znaczy
Definicja ANGIOPLASTYKA. Co to jest transluminal angioplasty) przezskórne wewnątrznaczyniowe.

Czy przydatne?

Definicja ANGIOPLASTYKA

Co to znaczy Angioplastyka: 1) Angioplastyka balonowa- PTA (z angielskiego: percutaneus transluminal angioplasty) przezskórne wewnątrznaczyniowe poszerzenie tętnicy bazuje na wprowadzeniu do światła tętnicy cewnika zakończonego balonikiem. Ciśnienie w baloniku waha się od 4 do 10 atmosfer i jest kontrolowane dzięki strzykawki z manometrem. Wskazaniem do angioplastyki balonowej są zwężenia i krótkie niedrożności tętnic obwodowych, których powód jest miażdżyca, przerost włóknisto-mięśniowy, przebyte operacje, zmiany popromienne. Sposobem tą przeważnie poszerzane są tętnice biodrowe, udowe, nerkowe i podobojczykowe. 2) Angioplastyka dynamiczna - bazuje na przezskórnym mechanicznym udrożnieniu światła tętnicy przy zastosowaniu cewników skończonych obracającymi się ostrzami. Ostrza drążą w tętnicy tunel o średnicy 2-3 mm. 3) Angioplastyka laserowa - do niedrożnego odcinka naczynia doprowadza się promień lasera. Skuteczność tego rodzaju zabiegów oceniana jest na pnad 80%. 4) Angioplastyka tętnic wieńcowych - PTCA (z angielskiego: percutaneus transluminal coronary angioplasty); regularnie realizowany zabieg w zwężeniach tętnic wieńcowych, dzięki rewaskularyzacji minimalizuje się region niedokrwienia mięśnia sercowego, chory może uniknąć rozległego zabiegu kardiochirurgicznego wszczepienia aby-passów. 5) Angioplastyka z zastosowaniem stentów -w okresie poszerzania albo udrażniania złożonych naczyń wprowadza się przezskórne endoprotezy - stenty, które kształtem zbliżone są do walca. Nie wszystkie stenty są samorozprężalne, dzięki właściwościom sprężystym wszczepiają się w ścianę tętnicy

Czym jest ANGIOPLASTYKA znaczenie w Słownik chemiczny A .