Słownik cewnik co to znaczy.
Definicja Cewnik. Co to jest wykonywanie wielu zabiegów diagnostycznych i leczniczych w urologii.

Czy przydatne?

Definicja Cewnik

Co to znaczy CEWNIK: różny kształt i średnica cewników moczowych umożli­wia wykonywanie wielu zabiegów diagnostycznych i leczniczych w urologii.
która służy do drenażu poszczególnych jam cia­ła, do diagnostyki, a również do zabiegów opera­cyjnych. Cewnik moczowy - to główne narzędzie urologiczne, aktualnie produkowa­ne z mas plastycznych, które nie drażnią cew­ki moczowej i nie ulegają inkrustacji solami mineralnymi. Kaliber cewnika ustala się we­dług skali Charriere albo Benique. Jeden stopień skali Charriere wynosi 1/3 mm średnicy cewni­ka, tak więc cewnik nr 21 Charriere posiada średnicę 7 mm. Najpopularniejszy jest cewnik Foleya. Cewniki moczowe stosowane są w ce­lach diagnostycznych (na przykład dla oceny zalegania moczu w pęcherzu, dla oceny ilości wydalane­go moczu w ustalonym czasie) i leczniczych (w zwężeniach cewki, dla opróżnienia pęche­rza moczowego w przypadku zatrzymania moczu). Jest sporo rodzajów cewników moczowych: pę­cherzowe, moczowodowe, szczególne do nad-łonowej przetoki pęcherzowej i inne. Cewnik SwanaGanza stosowany jest do wykonywania wkłucia centralnego (umieszczenie cewnika w żyle podobojczykowej albo żyle szyjnej). Słu­ży on do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylne-go. Użytkowany u chorych z ciężką hipoksemią w Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej (IOM). Podwyższone ciśnienie w tętnicy płuc­nej może sugerować masywny zator płucny. Cewnik Hickmana - szczególny cewnik służą­cy do długotrwałego utrzymywania połącze­nia z żyłą centralną (kluczowa, podobojczykowa, szyjna) w sytuacjach żywienia pozajelitowe­go czy chemioterapii u chorych na nowotwo­ry złośliwe
Definicja CIAŁO:
Co to jest jako całość; topograficznie dzieli się na głowę i szyję, tułów i kończyny. Układ kostno-stawowy stanowi rusztowanie ciała, chroni narządy wewnętrzne i jest biernym aparatem ruchu. Dorosły człowiek ma cewnik co znaczy.
Definicja CYTYDYNA:
Co to jest wytwór hydrolizy kwasów nukleinowych, pochodna cytozyny cewnik krzyżówka.
Definicja CHRONAKSJA:
Co to jest tkanek, a więc najkrótszy czas trwania impulsu elektrycznego konieczny do wywołania skurczu mięśnia. Stymulacja elektryczna odpowiedniego nerwu ruchowego wywołuje skurcz danego mięśnia. Wartość CH cewnik co to jest.
Definicja CETYNA:
Co to jest gałązkami prze­rabiane w stanie świeżym do otrzymywania olejku albo suszone w temp. do 35°C. Z cetyny otrzymuje się działający bakteriobój­czo, rożkurczająco i miejscowo rozgrzewają­cy olejek sosnowy cewnik słownik.

Czym jest Cewnik znaczenie w Słownik chemiczny C .

  • Dodano:
  • Autor: