Słownik chromatografia co to znaczy.
Definicja CHROMATOGRAFIA. Co to jest analitycznych i uzyskiwania preparatów. Zależnie od rodzaju.

Czy przydatne?

Definicja CHROMATOGRAFIA

Co to znaczy Chromatografia: sposób fizyczno-chemiczna wykorzystywana do celów analitycznych i uzyskiwania preparatów. Zależnie od rodzaju zastosowanej sposoby rozróżnia się chromatografie: cienkowarstwową, gazową, żelową, cieczową, bibułową, kolumnową. W zależności od procesu decydującego o rozdziale odznacza się CH. powinowactwa, adsorpcyjną, jonowymienną
Definicja CHYLOTHORAX:
Co to jest wylew chłonki do jamy opłucnowej. Przeważnie w rezultacie urazu klatki piersiowej, wskutek uszkodzenia śródoperacyjnego albo w chorobach nowotworowych śródpiersia chromatografia.
Definicja CYSTOTOMIA:
Co to jest nacięcie pęcherza moczowego (na przykład jako faza operacji urologicznej) albo nacięcie torbieli chromatografia.
Definicja CHIMERA:
Co to jest osobnik składający się z komórek pochodzących od odmiennych genetycznie prekursorów, może być rezultatem połączenia (fuzji) zarodków albo przeszczepu chromatografia.
Definicja CZAPERONINY:
Co to jest funkcją jest zapewnianie przyjmowania właściwej konfiguracji przestrzennej poprzez łańcuchy polipeptydowe innych białek. Właściwa konfiguracja przestrzenna warunkuje aktywność biologiczną białek, a chromatografia.

Czym jest CHROMATOGRAFIA znaczenie w Słownik chemiczny C .

  • Dodano:
  • Autor: