Słownik ciąża co to znaczy.
Definicja CIĄŻA. Co to jest trwa 273-281 dni. Ciąża ektopowa - ciąża pozamaciczna; postęp płodu.

Czy przydatne?

Definicja CIĄŻA

Co to znaczy CIĄŻA: stan od momentu zapłodnienia do porodu; u ludzi poprawnie trwa 273-281 dni. Ciąża ektopowa - ciąża pozamaciczna; postęp płodu poza jamą macicy, przy niemożności prawidłowego rozwoju przeważnie kończy się poronieniem. Z racji na umiejscowienie ciąży ektopowej odznacza się: ciążę jajowodową, bankową, cieśniową, śródścienną, jajnikową, brzuszną, szyjkową. CE. jest zagrożeniem dla życia kobiet (śmiertelność wynosi 0,5%). Ciąża mnoga - ciąża wielopłodowa; występuje w razie jednoczesnego rozwoju wewnątrz macicy więcej niż jednego zarodka. U człowieka, zazwyczaj rozwija się jeden płód w pojedynczej ciąży. Częstość występowania ciąż mnogich ustala reguła Hellina, która mówi, iż prawdopodobieństwo wystąpienia ciąży mnogiej ustala wzór: 1:85'x"11 gdzie x-znaczy liczbę płodów. Z wzoru tego wynika, iż częstość ciąż mnogich wynosi: dla bliźniąt - 1:85 porodów, trojaczków - 1:7225 porodów, czworaczków - 1:614125 porodów, pięcioraczków - 1:52200625 porodów. Najczęstszym typem ciąży mnogiej jest ciąża bliźniacza. Najwięcej ciąż bliźniaczych występuje u rasy czarnej, najmniej u rasy orientalnej. Faktorem predysponującym jest także wiek matek, najwięcej ciąż wielopłodowych występuje w wieku 31-39 lat. Urodzenie poprzez matkę bliźniąt ma tendencję do powtarzania się. Prawdopodobieństwo ponownej ciąży mnogiej jest od 2 do 10 razy wyższe. Rozróżnia się bliźnięta jedno- i dwujajowe. W razie bliźniąt jednojajowych (jednozygotycznych) pojedyncza komórka jajowa jest zapłodniona poprzez jeden plemnik. B. są wówczas genetycznie jednakowe, zawsze jednej płci, o sporym podobieństwie. Pojawiają się 1/około 300 porodów (naturalne klony). Ok. 10% rodziców nie potrafi rozróżnić własnych dzieci. Bliźnięta jednojajowe są zwykle mniejsze, częściej występują u nich wady wrodzone, częściej obumierają w łonie matki. Czasami występują niepoprawne połączenia naczyniowe mogące być powodem tak zwany płodowo-płodowego przetoczenia krwi kierującego do dysproporcji w rozwoju obu płodów (pomiędzy płodem biorcą a płodem dawcą) i do zwiększonego ryzyka wystąpienia wad serca. Prawie dwa razy więcej bliźniąt jednojajowych niż dwujajowych ginie w okresie trwania ciąży i bezpośrednio przed porodem. Uważane jest,iż urodzenie bliźniąt jednojajowych jest dziełem czystego przypadku. Nie ma naukowych dowodów, iż kolejność urodzenia się bliźniąt jednojajowych wywiera jakikolwiek wpływ na ich późniejszy charakter, zachowanie. Pewnym jest jednak, iż dzieci takie są bardziej powiązane z sobą niż inne, regularnie poprzez całe życie jednojajowi pozostają niemal nierozłączni. Bliźnięta .dwujajowe są następstwem zapłodnienia dwóch oddzielnych komórek jajowych dwoma wieloma plemnikami (faktorem sprzyjającym jest leczenie hormonalna). Mogą być różnej płci, ich genetyczne podobieństwo jest takie, jak z pozostałym rodzeństwem, a więc tak jakby urodziły się w różnym czasie. Ciąże mnogie są obciążone szeregiem powikłań. W 75% przypadków kończą się porodem przedwczesnym, 3 razy częściej występuje zatrucie ciążowe, częściej dochodzi do poporodowych krwotoków z macicy. Idealne rokowanie jest wówczas, gdy obydwa płody znajdują się w położeniu główkowymi poród dzieje się siłami natury.
Patrz także, zioła CIĄŻA:Glistnik Jaskółcze ZieleJałowiec PospolityKalina KoralowaKasztanowiec ZwyczajnyKonwalia MajowaMelisa LekarskaNawrot LekarskiRóża DzikaRumianek PospolityRuta ZwyczajnaWrotycz Pospolity
Definicja CUKIER:
Co to jest 1) kolokwialnie: sacharoza; 2) w nazewnictwie medycznym nazwa nieściśle określająca - glukozę ciąża co znaczy.
Definicja CHYMOTRYPSYNA:
Co to jest należący do endopeptydaz. Wchodzi w skład soku trzustkowego i działa na białka i polipeptydy treści żołądkowej. Chymotrypsyna działa swoiście na wiązania peptydowe utworzone poprzez aminokwasy ciąża krzyżówka.
Definicja Chód Tylnosznurowy:
Co to jest ataktyczny, wywołany zaburzeniami czucia głębokiego ciąża co to jest.
Definicja CHANDRA:
Co to jest krótkotrwałe obniżenie nastroju będące reakcją psychiczną w ustalonych przypadkach. U kobiet obserwowane w fazie przedmiesiączkowej i w pierwszych dwóch tygodniach połogu. Chandra może być pierwszym ciąża słownik.

Czym jest CIĄŻA znaczenie w Słownik chemiczny C .

  • Dodano:
  • Autor: