crossing over co to znaczy
Definicja CROSSING-OVER. Co to jest materiału genetycznego między homologicznymi chromatydami.

Czy przydatne?

Definicja CROSSING-OVER

Co to znaczy Crossing-Over: zachodzący w trakcie podziału mejotycznego procesem zamiany materiału genetycznego między homologicznymi chromatydami pochodzącymi od obojga rodziców (mieszanie materiału genetycznego). Bazuje na wycięciu poprzez odpowiednie enzymy fragmentów DNA, ich wymianie i ponownym włączeniu do genomu (powstają nowe zestawienia genów). Do zamiany fragmentów dochodzi na całej długości koniugujących chromosomów w sposób kompletnie przypadkowy W trakcie jednej mej ozy takich wymian może być sporo i w różnych miejscach. Prawdopo-dobieństwo rozdzielenia się dwóch genów w konsekwencji CO. jest tym większe, im większa jest odległość pomiędzy tymi genami w chromosomie. Tego rodzaju rekombinacja genetyczna powiększa zróżnicowanie genetyczne potomstwa

Czym jest CROSSING-OVER znaczenie w Słownik chemiczny C .