Słownik crossing over co to znaczy.
Definicja CROSSING-OVER. Co to jest materiału genetycznego między homologicznymi chromatydami.

Czy przydatne?

Definicja CROSSING-OVER

Co to znaczy Crossing-Over: zachodzący w trakcie podziału mejotycznego procesem zamiany materiału genetycznego między homologicznymi chromatydami pochodzącymi od obojga rodziców (mieszanie materiału genetycznego). Bazuje na wycięciu poprzez odpowiednie enzymy fragmentów DNA, ich wymianie i ponownym włączeniu do genomu (powstają nowe zestawienia genów). Do zamiany fragmentów dochodzi na całej długości koniugujących chromosomów w sposób kompletnie przypadkowy W trakcie jednej mej ozy takich wymian może być sporo i w różnych miejscach. Prawdopo-dobieństwo rozdzielenia się dwóch genów w konsekwencji CO. jest tym większe, im większa jest odległość pomiędzy tymi genami w chromosomie. Tego rodzaju rekombinacja genetyczna powiększa zróżnicowanie genetyczne potomstwa
Definicja Choroby Cywilizacyjne:
Co to jest chorobami XXI wieku) - globalnie szerzące się, powszechnie znane dolegliwości, wywołane postępem cywilizacji. Częstotliwość ich występowania zależy od stopnia rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa crossing-over.
Definicja CUAR:
Co to jest pozyskiwana z wewnętrznej części nasienia fasoli krzewiastej. Pęcznieje po dodaniu wody i tworzy lepką masę. Lek ten wpływa na motorykę jelit i spowalnia resorpcję węglowodanów w górnej części jelita crossing-over.
Definicja Choroba Heinego I Medina:
Co to jest wirusowe zapalenie komórek nerwowych rdzenia kręgowego, powodujące niesymetryczne niedowłady wiotkie mięśni crossing-over.
Definicja Ciąża Jajnikowa:
Co to jest ciąża pozamaciczna z zagnieżdżeniem się jaja w jajnikach crossing-over.

Czym jest CROSSING-OVER znaczenie w Słownik chemiczny C .

  • Dodano:
  • Autor: