Słownik crossing over co to znaczy.
Definicja CROSSING-OVER. Co to jest materiału genetycznego między homologicznymi chromatydami.

Czy przydatne?

Definicja CROSSING-OVER

Co to znaczy OVER CROSSING: zachodzący w trakcie podziału mejotycznego procesem zamiany materiału genetycznego między homologicznymi chromatydami pochodzącymi od obojga rodziców (mieszanie materiału genetycznego). Bazuje na wycięciu poprzez odpowiednie enzymy fragmentów DNA, ich wymianie i ponownym włączeniu do genomu (powstają nowe zestawienia genów). Do zamiany fragmentów dochodzi na całej długości koniugujących chromosomów w sposób kompletnie przypadkowy W trakcie jednej mej ozy takich wymian może być sporo i w różnych miejscach. Prawdopo-dobieństwo rozdzielenia się dwóch genów w konsekwencji CO. jest tym większe, im większa jest odległość pomiędzy tymi genami w chromosomie. Tego rodzaju rekombinacja genetyczna powiększa zróżnicowanie genetyczne potomstwa
Definicja CZĘSTOMOCZ:
Co to jest moczu, któremu nie towarzyszy powiększenie jego objętości, jest symptomem zmniejszonej pojemności pęcherza moczowego. Pomniejszenie pojemności wynikać może z obecności kamieni w pęcherzu, guza crossing-over co znaczy.
Definicja CEWNIKOWANIE:
Co to jest cewnika poprzez otwory naturalne do jam i narządów ciała, również do naczyń krwionośnych. Cewni­kowanie dróg moczowych - dzieje się dla odprowadzenia moczu albo wykonania ba­dań kontrastowych układu crossing-over krzyżówka.
Definicja CALEN:
Co to jest właściwie Claudius Galenus. Najwybitniejszy po Hipokratesie przyrodnik i reformator nauk medycznych. Zapoczątkował nową dyscyplinę zwaną dzisiaj farmacją użytkowaną. Wprowadził nowe postacie leków crossing-over co to jest.
Definicja CIŚNIENIE:
Co to jest działającej prostopadle do powierzchni podzielona poprzez powierzchnię na jaką ona działa. Ciśnienie atmosferyczne - nacisk mieszaniny gazów (posiadają masę) tworzących atmosferę na powierzchnię crossing-over słownik.

Czym jest CROSSING-OVER znaczenie w Słownik chemiczny C .

  • Dodano:
  • Autor: