Słownik hodowla drobnoustrojów co to znaczy.
Definicja HODOWLA DROBNOUSTROJÓW. Co to jest pro­wadzona w laboratorium na adekwatnie do­branych.

Czy przydatne?

Definicja HODOWLA DROBNOUSTROJÓW

Co to znaczy Hodowla Drobnoustrojów: jedna z metod izolacji i badania drobnoustrojów, pro­wadzona w laboratorium na adekwatnie do­branych pożywkach w optymalnych uwarunkowaniach fizycznych. Nie wszystkie drobnoustroje (wirusy, riketsje) hoduje się na wrażliwych zwierzętach la­boratoryjnych
Definicja HALUCYNOGENY:
Co to jest wywołujące stan pobudzenia ośrodkowego układu nerwo­wego. Zalicza się do nich LSD, MDMA (eksta­za), meskalina, PCP (dawniej użytkowana jako środek znieczulający w weterynarii) i licz­ne egzotyczne HODOWLA DROBNOUSTROJÓW.
Definicja HEMIZYGOTA:
Co to jest odnosząc się do cech sprzężonych z płcią (z chromosomem X). Nie posiada pary chromosomów płciowych (jak kobieta - XX), ale posiada parę X i Y. Nie jest więc homozygotą ani także heterozygotą HODOWLA DROBNOUSTROJÓW.
Definicja HIPERTERMIA:
Co to jest prostracja ciepl­na; stan nadmiernego wzrostu temp. cia­ła. Rozwija się, gdy liczba powstającego ciepła w organizmie przekracza możliwości jego straty. Regularnie reakcjom fizjologicznym HODOWLA DROBNOUSTROJÓW.
Definicja HIPOAZOTURIA:
Co to jest wydalania związków azotu z moczem. Pojawia się w przy­padkach dodatniego bilansu azotowego u cho­rych w momencie rekonwalescencji po długich chorobach, przy stosowaniu anabolików, w gło­dzie HODOWLA DROBNOUSTROJÓW.

Czym jest HODOWLA DROBNOUSTROJÓW znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: