Słownik obrażenia co to znaczy.
Definicja OBRAŻENIA. Co to jest zadziałania urazu t.j. działania sił, energii na przykład.

Czy przydatne?

Definicja OBRAŻENIA

Co to znaczy Obrażenia: uszkodzenia tkanek albo narządów powstałe w rezultacie zadziałania urazu t.j. działania sił, energii na przykład termicznej (oparzenia, odmrożenia), mechanicznej. Obrażenia mogą mieć charakter izolowany albo w razie obrażeń wielu narządów albo układów, przybierać postać tak zwany mnogich obrażeń ciała. Obrażenia mogą być następstwem urazów tępych (obrażenia zamknięte) albo przenikających na przykład pchnięcie nożem, postrzał (obrażenie otwarte). Ciężkość obrażeń, w ośrodkach urazowych, ustala się stosując odpowiednie skale ciężkości obrażeń, które obiektywizują ocenę rozległości obrażeń i uzyskane rezultaty leczenia
Definicja OTONEUROLOGIA:
Co to jest otorynolaryngologii zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób narządu równowagi, nerwu twarzowego i uszkodzeń wszystkich struktur układu nerwowego w chorobach gardła, nosa, krtani i uszu OBRAŻENIA.
Definicja OSMORECEPTORY:
Co to jest odpowiadające za regulację stężenia substancji osmotycznie aktywnych w organizmie. Regulowane są poprzez receptory w OUN podwzgórzu, jądrze nadwzrokowym, którego pobudzenie wyzwala czynniki OBRAŻENIA.
Definicja OBUMIERANIE:
Co to jest moment pomiędzy śmiercią kliniczną a biologiczną w czasie, którego dochodzi etapowo do trwałego, nieodwracalnego zaniku czynności życiowych komórek OBRAŻENIA.
Definicja OŁOWICA:
Co to jest obciążenia organizmu ołowiem, którego funkcja fizjologiczna w organizmie nie jest znana. Występuje u dzieci i osób dorosłych w rezultacie narażenia zawodowego. Narażenie zawodowe występuje raczej w OBRAŻENIA.

Czym jest OBRAŻENIA znaczenie w Słownik chemiczny O .

  • Dodano:
  • Autor: