Słownik obrażenia co to znaczy.
Definicja OBRAŻENIA. Co to jest zadziałania urazu t.j. działania sił, energii na przykład.

Czy przydatne?

Definicja OBRAŻENIA

Co to znaczy Obrażenia: uszkodzenia tkanek albo narządów powstałe w rezultacie zadziałania urazu t.j. działania sił, energii na przykład termicznej (oparzenia, odmrożenia), mechanicznej. Obrażenia mogą mieć charakter izolowany albo w razie obrażeń wielu narządów albo układów, przybierać postać tak zwany mnogich obrażeń ciała. Obrażenia mogą być następstwem urazów tępych (obrażenia zamknięte) albo przenikających na przykład pchnięcie nożem, postrzał (obrażenie otwarte). Ciężkość obrażeń, w ośrodkach urazowych, ustala się stosując odpowiednie skale ciężkości obrażeń, które obiektywizują ocenę rozległości obrażeń i uzyskane rezultaty leczenia
Definicja OPATRUNEK:
Co to jest lecznicze, którego celem jest z jednej strony zabezpieczenie rany przed dodatkowym nadkażeniem, z drugiej zaś, przez wykorzystywanie odpowiednich opatrunków z dodatkiem różnych substancji obrażenia.
Definicja OKO:
Co to jest składający się z aparatu optycznego gałki ocznej, nerwu wzrokowego i narządów ochronnych i pomocniczych powiek, narządu łzowego i mięśni. Gałka oczna (tac. bulbus oculi) ma u człowieka kształt obrażenia.
Definicja OŁOWICA:
Co to jest obciążenia organizmu ołowiem, którego funkcja fizjologiczna w organizmie nie jest znana. Występuje u dzieci i osób dorosłych w rezultacie narażenia zawodowego. Narażenie zawodowe występuje raczej w obrażenia.
Definicja ODRUCH:
Co to jest ustroju na bodźce działające w różnorodnych przypadkach. To jest odpowiedź narządu wykonawczego (efektora) na impuls działający na narząd odbiorczy (receptor) przy udziale narządu nerwowego. Odruchy obrażenia.

Czym jest OBRAŻENIA znaczenie w Słownik chemiczny O .

  • Dodano:
  • Autor: