odtrucie co to znaczy
Definicja ODTRUCIE. Co to jest organizmie przy wykorzystaniu odtrutek (środków znoszących albo.

Czy przydatne?

Definicja ODTRUCIE

Co to znaczy Odtrucie: detoksykacja; usunięcie albo zobojętnianie trucizny w organizmie przy wykorzystaniu odtrutek (środków znoszących albo zmniejszających toksyczne działanie trucizn na organizm). Działanie odtrutek (antidotum) jest różnorakie, nie wszystkie utrudniają albo kompletnie hamują wchłanianie trucizny w przewodzie pokarmowym (na przykład węgiel aktywowany, skrobia). Inne łączą się z trucizną tworząc mniej toksyczne związki albo blokują receptory, na przykład nalokson przy zatruciu opioidami. Podanie alkoholu etylowego w zatruciu alkoholem metylowym blokuje przemianę metaboliczną trucizny. Działanie odtrutek może także odbywać się na zasadzie systemu tak zwany antagonizmu farmakologicznego na przykład acetylocysteina w zatruciu paracetamolem. Do takich swoistych odtrutek należ)' także: błękit metylenowy w methemoglobulinemii czy fragmenty Fab przeciwciał przeciwko digoksynie w zatruciu tym glikozydem. Eliminację trucizn można niekiedy przyspieszyć bądź drogami naturalnymi (wywołanie wymiotów, płukanie żołądka), bądź metodami sztucznymi, takimi jak: dializa albo hemoperfuzja. Wypłukiwanie trucizny poprzez powiększenie ilości wydalanego moczu jest rzadko skuteczne, niekiedy pomocne może być zakwaszenie albo alkalizacja moczu, na przykład w ostrym zatruciu salicylanami podanie 2-3 mEq/kg masy ciała wodorowęglanu sodu (sody oczyszczonej) NaHCO, znacząco wzmaga ich wydalanie. Odtruwanie organizmu dzieje się także w sposób samoistny: odruchowe wymioty, biegunki, łzawienie, wydalanie trucizny z moczem, kałem, powietrzem wydychanym, później. Nie wszystkie substancje trujące zmniejszają swe stężenie we krwi przez odkładanie się w tkankach albo narządach na przykład ołów w szkielecie, metale ciężkie w skórze

Czym jest ODTRUCIE znaczenie w Słownik chemiczny O .