Słownik ołowica co to znaczy.
Definicja OŁOWICA. Co to jest funkcja fizjologiczna w organizmie nie jest znana. Występuje u dzieci.

Czy przydatne?

Definicja OŁOWICA

Co to znaczy Ołowica: jest rezultatem obciążenia organizmu ołowiem, którego funkcja fizjologiczna w organizmie nie jest znana. Występuje u dzieci i osób dorosłych w rezultacie narażenia zawodowego. Narażenie zawodowe występuje raczej w hutach cynku i ołowiu, w przemyśle ceramicznym i szklarskim. Do zatrucia dochodzi drogami oddechowymi i drogą pokarmową. Powodem jest inhalacja pyłu, dymu albo spalin zanieczyszczonych ołowiem. Przedostający się do krwioobiegu ołów transportowany jest poprzez krwinki czerwone, może ulegać magazynowaniu w nerkach, wątrobie, mózgu, mięśniach. Największa liczba ołowiu (ok. 90%) magazynowana jest w kościach. Ołów wydala się z organizmu z moczem i kałem. Działanie toksyczne ołowiu bazuje na zahamowaniu aktywności wielu enzymów i uszkodzeniu białek komórkowych. Wpływ ołowiu na układ krwiotwórczy jest negatywny i prowadzi do skrócenia czasu przeżycia krwinek czerwonych, wzrostu stężenia protoporfiryn w erytrocytach i żelaza w surowicy krwi. Następstwem działania ołowiu jest niedokrwistość.W badaniu stwierdza się bladość skóry z odcieniem szarawym. Na dziąsłach może pojawić się tak zwany rąbek ołowiczy, który nie jest symptomem zatrucia, a jedynie narażenia. Działanie toksyczne ołowiu na układ nerwowy doprowadza do zmian zwyrodnieniowych w obrębie kory mózgowej, móżdżku i jąder podstawy. Uszkodzeniu ulega także obwodowy układ nerwowy. Długookresowe narażenie na ołów może prowadzić do uszkodzenia nerek pod postacią zwłóknienia śródmiąższowe-go i uszkodzenia cewek nerkowych. Przyrost stężenia ołowiu we krwi doprowadza do skurczu mięśni gładkich jelit opisywanego jako kolka ołowicza. Symptomy zatrucia delikatne to: bóle mięśniowe, zmęczenie, drażliwość, ospałość, bóle głowy, trudności z koncentracją, drżenie kończyn, wymioty. Następstwem jest pomniejszenie masy ciała i łatwa męczliwość mięśni. Zatrucie ciężkie prowadzi do trzech głównych zespołów klinicznych. Typ pokarmowy brak łaknienia, metaliczny smak w ustach, zaparcia, kurczowe bóle brzucha. Typ nerwowo mięśniowy - jest postacią charakterystyczną dla dorosłych i bazuje na zapaleniu nerwów obwodowych, szczególnie dotyczy mięśni prostowników, nie wywołuje bólu. Typ mózgowy - encefalopatia ołowicza, częściej obserwowana u dzieci pod postacią drgawek, śpiączki. Długookresowe narażenie może prowadzić do opóźnienia rozwoju umysłowego i przewlekłej nadmiernej ruchliwości. Następstwem przewlekłego narażenia może być niewydolność nerek. Najwspanialszym parametrem wchłaniania (narażenia) na ołów jest ustalenie stężenia poziomu ołowiu we krwi. U ludzi nie narażonych wynosi ono 1,7 mol/1, za narażenie przyjmuje się poziom >2,9mol/l. Przekroczenie dopuszczalnej dawki ołowiu doprowadza do zaburzeń biosyntezy hemoglobiny. W najwyższym stopniu czułym parametrem jest powiększenie stężenia protoporfiryn w krwinkach czerwonych i kwasu 5-aminolewulinowego w moczu. Dla ujawnienia ołowiu zgromadzonego w różnych częściach organizmu stosuje się test z wersenianem dwusodowo-wapniowym. Mierzy się powiększenie wydalania ołowiu z moczem ponad 1000ng (nanogramów) na litr moczu
Definicja ONERWIE:
Co to jest jeden z typów tkanki podporowej w pniu nerwowym (występują tu 3 rodzaje tkanki podporowej: śródnerwie, onerwie i nanerwie). Otacza ekipy aksonów i śródnerwie, grupując je w niewielkie pęczki. Złożona OŁOWICA.
Definicja OPATRUNEK:
Co to jest lecznicze, którego celem jest z jednej strony zabezpieczenie rany przed dodatkowym nadkażeniem, z drugiej zaś, przez wykorzystywanie odpowiednich opatrunków z dodatkiem różnych substancji OŁOWICA.
Definicja OMIĘSNA:
Co to jest cienkie blaszki tkanki łącznej włóknistej łączące pęczki włókien mięśniowych, tworząc w ten sposób wiązki, z których zbudowany jest anatomicznie ukształtowany mięsień OŁOWICA.
Definicja ODBYT:
Co to jest przejściowy pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną powierzchnią ciała zamykający odbytnicę. Mięśnie okrężne w obrębie odbytu tworzą zwieracz wewnętrzny, który przykryty jest poprzez zwieracz zewnętrzny OŁOWICA.

Czym jest OŁOWICA znaczenie w Słownik chemiczny O .

  • Dodano:
  • Autor: