Słownik omdlenie co to znaczy.
Definicja Omdlenie. Co to jest przytomności i napięcia mięśniowego, co doprowadza do upadku.

Czy przydatne?

Definicja Omdlenie

Co to znaczy Omdlenie: to jest krótkotrwała, ustępująca samoistnie strata przytomności i napięcia mięśniowego, co doprowadza do upadku. Omdlenia powodowane są niedotlenieniem mózgu wskutek pomniejszenia jego perfuzji (przepływu krwi poprzez mózg). Powrót świadomości zazwyczaj następuje pośrodku kilkunastu sekund, sporadycznie dłużej. Omdlenia mogą wystąpić w każdym wieku, częstsze są u osób starszych. Wg nie wszystkich autorów nawet 40% zdrowej populacji doświadcza co najmniej jednego omdlenia.
» Powody omdleń.
Powody omdleń są różne.
* Powody delikatne są najczęstsze i powiązane zazwyczaj z chwilowym zaburzeniem regulacji ciśnienia tętniczego krwi i częstości rytmu serca – ciśnienie tętnicze jest bardzo niskie („spada” nagle), a akcja serca jest wolna. Te omdlenia nazywa się wazowagalnymi.
* Bardziej groźne omdlenia powiązane są z chorobami serca - omdlenia te nazywa się kardiogennymi.
» Omdlenia wazowagalne.
Omdlenia wazowagalne są najczęstszymi przypadkami omdleń. Jak wspomniano, wywołane są niepoprawną regulacją częstości serca i ciśnienia tętniczego krwi poprzez autonomiczny układ nerwowy. Mają miejsce w tych przypadkach jak na przykład w trakcie długotrwałego stania, w szczególności w źle wentylowanym pomieszczeniu, przy gwałtownej zmianie pozycji ciała (po szybkim wstaniu z łóżka). Tego typu omdlenia mogą być także spowodowane poprzez emocję albo ból.
Do omdlenia typu wazowagalnego może dojść wskutek obniżenia się oporu naczyniowego i ciśnienia krwi. Omdlenie może nastąpić również wskutek istotnego zwolnienia akcji serca bez zmian w oporze naczyniowym albo ciśnieniu krwi. W większości przypadków omdleń wazowagalnych dochodzi jednocześnie do zwolnienia czynności serca, obniżenia się oporu naczyniowego i spadku ciśnienia tętniczego krwi (typ mieszany).
Omdlenia wazowagalne zazwyczaj są poprzedzone symptomami zwiastunowymi, takimi jak nudności, wymioty, zawroty głowy, szum w uszach, uczucie duszności, pocenie się, mroczki przed oczami, zaburzenia widzenia. Taka osoba jest zimna, blada, spocona.
Patrz także, zioła Omdlenie:Bez Czarny
Definicja OBLAK:
Co to jest cylindroma); nowotwór złośliwy ślinianki i gruczołów śluzowych na przykład podniebienia, oskrzeli. Patrz także, zioła OBLAK:Podbiał Pospolity omdlenie.
Definicja OCHRONOZA:
Co to jest przebarwienie tkanki łącznej i chrząstek powstające jako rezultat odkładania się pigmentu w kolorze ochry. Wrodzone zaburzenie metabolizmu tyrozyny skutkuje, iż kwas homogentyzynowy odkłada się w omdlenie.
Definicja OPATRUNEK:
Co to jest lecznicze, którego celem jest z jednej strony zabezpieczenie rany przed dodatkowym nadkażeniem, z drugiej zaś, przez wykorzystywanie odpowiednich opatrunków z dodatkiem różnych substancji omdlenie.
Definicja ODKAŻANIE:
Co to jest mechanizm kierujący do ograniczenia albo usunięcia wegetatywnych form drobnoustrojów w środowisku. Dzięki poprawnie przeprowadzonej dezynfekcji możliwe jest zabicie większości form wegetatywnych omdlenie.

Czym jest Omdlenie znaczenie w Słownik chemiczny O .

  • Dodano:
  • Autor: