Słownik omdlenie co to znaczy.
Definicja Omdlenie. Co to jest przytomności i napięcia mięśniowego, co doprowadza do upadku.

Czy przydatne?

Definicja Omdlenie

Co to znaczy Omdlenie: to jest krótkotrwała, ustępująca samoistnie strata przytomności i napięcia mięśniowego, co doprowadza do upadku. Omdlenia powodowane są niedotlenieniem mózgu wskutek pomniejszenia jego perfuzji (przepływu krwi poprzez mózg). Powrót świadomości zazwyczaj następuje pośrodku kilkunastu sekund, sporadycznie dłużej. Omdlenia mogą wystąpić w każdym wieku, częstsze są u osób starszych. Wg nie wszystkich autorów nawet 40% zdrowej populacji doświadcza co najmniej jednego omdlenia.
» Powody omdleń.
Powody omdleń są różne.
* Powody delikatne są najczęstsze i powiązane zazwyczaj z chwilowym zaburzeniem regulacji ciśnienia tętniczego krwi i częstości rytmu serca – ciśnienie tętnicze jest bardzo niskie („spada” nagle), a akcja serca jest wolna. Te omdlenia nazywa się wazowagalnymi.
* Bardziej groźne omdlenia powiązane są z chorobami serca - omdlenia te nazywa się kardiogennymi.
» Omdlenia wazowagalne.
Omdlenia wazowagalne są najczęstszymi przypadkami omdleń. Jak wspomniano, wywołane są niepoprawną regulacją częstości serca i ciśnienia tętniczego krwi poprzez autonomiczny układ nerwowy. Mają miejsce w tych przypadkach jak na przykład w trakcie długotrwałego stania, w szczególności w źle wentylowanym pomieszczeniu, przy gwałtownej zmianie pozycji ciała (po szybkim wstaniu z łóżka). Tego typu omdlenia mogą być także spowodowane poprzez emocję albo ból.
Do omdlenia typu wazowagalnego może dojść wskutek obniżenia się oporu naczyniowego i ciśnienia krwi. Omdlenie może nastąpić również wskutek istotnego zwolnienia akcji serca bez zmian w oporze naczyniowym albo ciśnieniu krwi. W większości przypadków omdleń wazowagalnych dochodzi jednocześnie do zwolnienia czynności serca, obniżenia się oporu naczyniowego i spadku ciśnienia tętniczego krwi (typ mieszany).
Omdlenia wazowagalne zazwyczaj są poprzedzone symptomami zwiastunowymi, takimi jak nudności, wymioty, zawroty głowy, szum w uszach, uczucie duszności, pocenie się, mroczki przed oczami, zaburzenia widzenia. Taka osoba jest zimna, blada, spocona.
Patrz także, zioła Omdlenie:Bez Czarny
Definicja OKULARY:
Co to jest użytkowane są do wyrównywania wad wzroku albo wad mięśni ok, W zależności od wskazań odznacza się szereg rodzajów okularów: do bliży do korekcji starczowzrocności, O. okluzyjne z jednostronnym omdlenie.
Definicja ORDYNATOR:
Co to jest wydzielonego oddziału szpitalnego, wyłoniony w formie konkursu będący przełożonym wszystkich pracowników oddziału. Odpowiada za fachowość świadczeń i właściwą organizację pracy. Jest specjalistą z omdlenie.
Definicja OTORYNOLARYNGOLOGIA:
Co to jest dział medycyny zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób gardła, krtani, nosa i uszu. Wydzielone działy otolaryngologii stanowią: audiologia, otoneurologia, foniatria omdlenie.
Definicja OSTEOPETROZA:
Co to jest Schoen-berga, marmurkowatość kości; wrodzona, uwarunkowana genetycznie dolegliwość kierująca do powiększenia gęstości kości w rezultacie zaburzenia procesu jej resorpcji. Znane są różne postaci omdlenie.

Czym jest Omdlenie znaczenie w Słownik chemiczny O .

  • Dodano:
  • Autor: