Słownik repozycja co to znaczy.
Definicja REPOZYCJA. Co to jest odłamów kostnych (w złamaniach) albo powierzchni stawowych (w.

Czy przydatne?

Definicja REPOZYCJA

Co to znaczy Repozycja: nastawienie; odtworzenie warunków anatomicznych w obrębie odłamów kostnych (w złamaniach) albo powierzchni stawowych (w zwichnięciach). Nastawienie ma przywrócić poprawne ustawienie uszkodzonych przedmiotów układu ruchu, które po wygojeniu umożliwiają podjęcie normalnej funkcji. R. uzyskuje się sposobami nieoperacyjnymi (klasyczne, zachowawcze) raczej dzięki wykorzystaniu wyciągu (trakcji) w osi kończyny i w dalszym ciągu odwróceniu kierunku przemieszczenia. Ustawienie odłamów albo kości jest możliwe dzięki zachowanym przyczepom tkanek miękkich przenoszących adekwatnie przyłożone siły. Nastawienie takie może być jednoczasowe w znieczuleniu manualnie albo długookresowe z zastosowaniem wyciągu szkieletowego działającego poprzez dłuższy chwilę na unieruchomionego w łóżku chorego. W nastawieniu operacyjnym możemy użyć sposoby otwartej,kiedy odłamy zostają odsłonięte i rękoma chirurga, bezpośrednio albo przy zastosowaniu odpowiednich kościotrzymaczy ustawione w pozycji anatomicznej albo sposoby zamkniętej, kiedy nastawienie dzieje się jak w metodzie klasycznej, pod kontrolą monitora radiologicznego, a w dalszej kolejności wprowadza się implantu bez otwierania miejsca złamania (sposoby minimalnie inwazyje na przykład gwoździowanie śródszpikowe kości długich). Nastawione (zdeponowane) przedmioty układu ruchu muszą zostać poprzez jakiś czas unieruchomione celem wygojenia. Uzyskuje się to w sposób nieoperacyjny na przykład stosując opatrunki gipsowe albo ortezy i wyciągi szkieletowe, a można także w sposób operacyjny wprowadzając w kości różnorodne implanty. Nastawienie odłamów kostnych albo zwichnięć (a tych zwłaszcza) powinno być dokonane jak najwcześniej po urazie; z czasem R. jest coraz trudniejsza, a powikłań obrażeń coraz więcej
Definicja RADIOGRAFIA:
Co to jest sposób otrzymywania obrazów na błonie fotograficznej przy wykorzystaniu promieniowania jonizującego repozycja.
Definicja RADIKULOPATIA:
Co to jest chorobowych będących następstwem zwyrodnienia krążka międzykręgowego albo struktur kostnych kręgosłupa z uciskiem na nerwy rdzeniowe. Uciskowi z różnego stopnia uszkodzeniem nerwu towarzyszy reakcja repozycja.
Definicja RETINAL:
Co to jest stereoizomerowa forma witaminy A; pod wpływem światła odmiana izomeryczna cis przechodzi w formę trans, a zdarzenie tj. podstawią reakcji siatkówki oka na światło z powstawaniem impulsów nerwowych repozycja.
Definicja RYBONUKLEOTYDY:
Co to jest monomerami polinukleotydowej czesteczki RNA (kwas rybonukleinowy), gdzie skład wchodzi reszta fosforanowa, zasada azotowa i ryboza, anie jak w razie DNA (kwas deoksyrybonukleinowy) deoksyryboza. R repozycja.

Czym jest REPOZYCJA znaczenie w Słownik chemiczny R .

  • Dodano:
  • Autor: