Słownik repozycja co to znaczy.
Definicja REPOZYCJA. Co to jest odłamów kostnych (w złamaniach) albo powierzchni stawowych (w.

Czy przydatne?

Definicja REPOZYCJA

Co to znaczy REPOZYCJA: nastawienie; odtworzenie warunków anatomicznych w obrębie odłamów kostnych (w złamaniach) albo powierzchni stawowych (w zwichnięciach). Nastawienie ma przywrócić poprawne ustawienie uszkodzonych przedmiotów układu ruchu, które po wygojeniu umożliwiają podjęcie normalnej funkcji. R. uzyskuje się sposobami nieoperacyjnymi (klasyczne, zachowawcze) raczej dzięki wykorzystaniu wyciągu (trakcji) w osi kończyny i w dalszym ciągu odwróceniu kierunku przemieszczenia. Ustawienie odłamów albo kości jest możliwe dzięki zachowanym przyczepom tkanek miękkich przenoszących adekwatnie przyłożone siły. Nastawienie takie może być jednoczasowe w znieczuleniu manualnie albo długookresowe z zastosowaniem wyciągu szkieletowego działającego poprzez dłuższy chwilę na unieruchomionego w łóżku chorego. W nastawieniu operacyjnym możemy użyć sposoby otwartej,kiedy odłamy zostają odsłonięte i rękoma chirurga, bezpośrednio albo przy zastosowaniu odpowiednich kościotrzymaczy ustawione w pozycji anatomicznej albo sposoby zamkniętej, kiedy nastawienie dzieje się jak w metodzie klasycznej, pod kontrolą monitora radiologicznego, a w dalszej kolejności wprowadza się implantu bez otwierania miejsca złamania (sposoby minimalnie inwazyje na przykład gwoździowanie śródszpikowe kości długich). Nastawione (zdeponowane) przedmioty układu ruchu muszą zostać poprzez jakiś czas unieruchomione celem wygojenia. Uzyskuje się to w sposób nieoperacyjny na przykład stosując opatrunki gipsowe albo ortezy i wyciągi szkieletowe, a można także w sposób operacyjny wprowadzając w kości różnorodne implanty. Nastawienie odłamów kostnych albo zwichnięć (a tych zwłaszcza) powinno być dokonane jak najwcześniej po urazie; z czasem R. jest coraz trudniejsza, a powikłań obrażeń coraz więcej
Definicja RESTENOZA:
Co to jest tętnic przeszczepionych w miejsce niedrożnych tętnic wieńcowych serca po kardiochirurgicznej operacji tak zwany pomostowania (bypasś) albo po mechanicznym udrożnieniu tętnic sposobem radiologii repozycja co znaczy.
Definicja RZEPKA:
Co to jest trójkątna kość, włączona w ścięgno mięśnia czworogłowego uda (wchodzi w skład aparatu wyprostnego kolana), położona naprzód od dolnego końca kości udowej. Jej tylna powierzchnia tworzy staw repozycja krzyżówka.
Definicja RADIOIMMUNOABSORPCJA:
Co to jest angielskiego: radioallergosorbent test); test laboratoryjny określający liczbę krążących w surowicy przeciwciał klasy IgE (immunoglobulina E) swoistych dla danego alergenu. Określony alergen w formie repozycja co to jest.
Definicja RESEKCJA:
Co to jest wycięcie; termin określający rodzaj zabiegu chirurgicznego, gdzie fragment tkankowy, narządowy albo cały narząd zostaje usunięty repozycja słownik.

Czym jest REPOZYCJA znaczenie w Słownik chemiczny R .

  • Dodano:
  • Autor: