Słownik ELEKTRODA CHLOROWA co to znaczy.
Słownik ELEKTRODA CHLOROWA. Co znaczy zawierającym wolny ↑ chlor i jony chlorkowe: Pt, Cl2/Cl-. W.

Czy przydatne?

Definicja ELEKTRODA CHLOROWA

Co to znaczy elektroda chlorowa: elektroda zbudowana z ↑ platyny zanurzonej w roztworze zawierającym wolny ↑ chlor i jony chlorkowe: Pt, Cl2/Cl-. W półogniwie chlorowym zachodzi mechanizm odwracalny Cl2 + 2e- ⇆ 2Cl-. Standardowy potencjał elektrody chlorowej wynosi + 1,36V. E.c. należy do elektrod I rodzaju. Platyna spełnia rolę przewodnika prądu

Definicja EKSTAZY:
Co to jest pochodna ↑ fenyloetyloaminy, daje kilkugodzinne wizje i stany euforii, poprzedzone bólami głowy i mdłościami. E. jest również składnikiem środka określanego skrótem UFO, powodującego śmiertelne elektroda chlorowa.
Definicja ENERGIE ORBITALNE:
Co to jest odpowiadające poszczególnym orbitalom w atomie albo cząsteczce, zwane również poziomami energetycznymi. W izolowanym atomie mają tę samą wartość dla orbitali tej samej podpowłoki, wtedy nazywane są elektroda chlorowa.
Definicja ENARGIT:
Co to jest minerał, Cu3AsS4, barwy stalowoszarej, ruda miedzi elektroda chlorowa.
Definicja ELEKTRODY II RODZAJU:
Co to jest z ↑ metalu pokrytego jego słabo rozp. solą i zanurzone w roztworze zawierającym ↑ aniony tej słabo rozp. soli. Należą do nich między innymi ↑ elektroda chlorosrebrowa i ↑ elektroda kalomelowa elektroda chlorowa.

Czym jest ELEKTRODA CHLOROWA znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: