Słownik ELEKTRODA CHLOROWA co to znaczy.
Słownik ELEKTRODA CHLOROWA. Co znaczy zawierającym wolny ↑ chlor i jony chlorkowe: Pt, Cl2/Cl-. W.

Czy przydatne?

Definicja ELEKTRODA CHLOROWA

Co to znaczy elektroda chlorowa: elektroda zbudowana z ↑ platyny zanurzonej w roztworze zawierającym wolny ↑ chlor i jony chlorkowe: Pt, Cl2/Cl-. W półogniwie chlorowym zachodzi mechanizm odwracalny Cl2 + 2e- ⇆ 2Cl-. Standardowy potencjał elektrody chlorowej wynosi + 1,36V. E.c. należy do elektrod I rodzaju. Platyna spełnia rolę przewodnika prądu

Definicja EFEKT INDUKCYJNY:
Co to jest po wprowadzeniu do cząsteczki związku organicznego podstawnika silnie przyciągającego elektrony. Najsilniej przyciągane są elektrony atomu najbliższego w relacji do podstawnika, słabiej od kolejnego elektroda chlorowa.
Definicja EMISJA ALFA:
Co to jest ↑ cząstka α) poprzez jądro pierwiastka radioaktywnego, w rezultacie której jego liczba atomowa maleje o 2, a liczba masowa maleje o 4. Na przykład. E.a. może towarzyszyć promieniowanie gamma (γ elektroda chlorowa.
Definicja ESTRADIOL:
Co to jest związek chem.; ↑ ginogen; bezb. kryształy, nierozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym i zasadach, t.t. 176°C. Użytkowany u kobiet jako lek w zaburzeniach miesiączkowania i czynności jajników elektroda chlorowa.
Definicja ELEKTRONY NIEWALENCYJNE:
Co to jest elektrony nie biorące udziału w tworzeniu wiązań chem., rozmieszczone w wewnętrznych powłokach atomów (rdzeniu atomowym elektroda chlorowa.

Czym jest ELEKTRODA CHLOROWA znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: