Słownik ENTALPIA SUBLIMACJI co to znaczy.
Słownik ENTALPIA SUBLIMACJI. Co znaczy energii doprowadzonej do ciała stałego na sposób ciepła, by.

Czy przydatne?

Definicja ENTALPIA SUBLIMACJI

Co to znaczy entalpia sublimacji: entalpia procesu sublimacji; zmiana entalpii układu równa energii doprowadzonej do ciała stałego na sposób ciepła, by ustalona liczba substancji mogła przejść w stan gazowy. Wartość bezwzględna e.s. jest równa wartości bezwzględnej entalpii resublimacji. Wartości e.s. i resublimacji mają znaki przeciwne

Definicja EKSPLOZOFOR:
Co to jest która nadaje związkowi organicznemu właściwości palne i/albo wybuchowe; w najwyższym stopniu dostępne e. to ekipa nitrowa -NO2, występująca w tych związkach, jak trinitrotoluen (↑1,2,3-trinitrotoluen entalpia sublimacji.
Definicja ELEKTRONY SPAROWANE:
Co to jest elektrony obsadzające ten sam orbital, mają przeciwnie ukierunkowane spiny, a więc różne rzuty spinu. Różnią się wartościami magnetycznych spinowych liczb kwantowych, ms = -1/2 i +1/2 entalpia sublimacji.
Definicja ENTALPIA REAKCJI:
Co to jest zazwyczaj standardowa entalpia reakcji, a więc zmiana entalpii w trakcie przemiany substratów w ich stanach standardowych w produkty w ich stanach standardowych zachodząca w określonej temp entalpia sublimacji.
Definicja EPIDOT:
Co to jest minerał, Ca(Al,Fe)3O(OH)(SiO4)(Si2O7), barwy zielonej; wytwór przeobrażenia ↑ plagioklazów, ↑ amfiboli i ↑ piroksenów. Mechanizm tworzenia e. (epidotyzacja) przejawia się zzielenieniem skał entalpia sublimacji.

Czym jest ENTALPIA SUBLIMACJI znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: