ENTROPIA co to znaczy
Słownik ENTROPIA. Co znaczy ΔS = ΔQ/T, gdzie: ΔS - wzrost entropii układu, ΔQ - liczba ciepła.

Czy przydatne?

Definicja ENTROPIA

Co to znaczy entropia: termodynamiczna funkcja stanu układu wyrażana zależnością: ΔS = ΔQ/T, gdzie: ΔS - wzrost entropii układu, ΔQ - liczba ciepła dostarczona do układu, T - temp. (bezwzględna), gdzie układ pobrał ciepło. E. zawsze rośnie w układach izolowanych (nie wymieniających energii z otoczeniem), gdzie biegną mechanizmy samorzutne i nieodwracalne. E. stanowi fizyczną miarę nieuporządkowania układu. Im większe nieuporządkowanie układu, tym wyższa jego e. Mówiąc obrazowo, nieuporządkowany pokój, którego podłoga pokryta jest warstewką kurzu, ma wyższą e., niż pokój, gdzie "zrobiono porządek" zmiatając kurz w jedno miejsce. "Uporządkowany" budynek z cegieł, pozostawiony samemu sobie, nareszcie zmieni się w "nieuporządkowaną" ruinę złożoną z poszczególnych cegieł; mechanizm ten przebiega samorzutnie i e. ruiny jest znacząco wyższa od e. budynku (samoczynne odbudowanie ruiny bez pobierania energii z zewnątrz jest oczywiście niemożliwe, podobnie jak samoczynne - bez udziału prądów powietrza - zgromadzenie się kurzu w ustalonym miejscu). Por. druga zasada termodynamiki

Czym jest ENTROPIA znaczenie w Definicje chemia E .