Słownik ENTROPIA co to znaczy.
Słownik ENTROPIA. Co znaczy ΔS = ΔQ/T, gdzie: ΔS - wzrost entropii układu, ΔQ - liczba ciepła.

Czy przydatne?

Definicja ENTROPIA

Co to znaczy entropia: termodynamiczna funkcja stanu układu wyrażana zależnością: ΔS = ΔQ/T, gdzie: ΔS - wzrost entropii układu, ΔQ - liczba ciepła dostarczona do układu, T - temp. (bezwzględna), gdzie układ pobrał ciepło. E. zawsze rośnie w układach izolowanych (nie wymieniających energii z otoczeniem), gdzie biegną mechanizmy samorzutne i nieodwracalne. E. stanowi fizyczną miarę nieuporządkowania układu. Im większe nieuporządkowanie układu, tym wyższa jego e. Mówiąc obrazowo, nieuporządkowany pokój, którego podłoga pokryta jest warstewką kurzu, ma wyższą e., niż pokój, gdzie "zrobiono porządek" zmiatając kurz w jedno miejsce. "Uporządkowany" budynek z cegieł, pozostawiony samemu sobie, nareszcie zmieni się w "nieuporządkowaną" ruinę złożoną z poszczególnych cegieł; mechanizm ten przebiega samorzutnie i e. ruiny jest znacząco wyższa od e. budynku (samoczynne odbudowanie ruiny bez pobierania energii z zewnątrz jest oczywiście niemożliwe, podobnie jak samoczynne - bez udziału prądów powietrza - zgromadzenie się kurzu w ustalonym miejscu). Por. druga zasada termodynamiki

Definicja ELEKTRORAFINACJA MIEDZI:
Co to jest otrzymywania czystej miedzi z bloków miedzi hutniczej, zanieczyszczonej węglem, tlenkami i innymi metalami towarzyszącymi miedzi - przy wykorzystaniu elektrolizy. Bloki miedzi hutniczej stanowią entropia.
Definicja ELANA:
Co to jest wytwarzanych w Polsce ciętych włókien poliestrowych. Tkaniny wykonane z elany są niegniotliwe, przyjemne w dotyku, niewiele nasiąkliwe, odporne na mole i butwienie, nie kurczą się przy częstym praniu entropia.
Definicja ENERGIA POWINOWACTWA ELEKTRONOWEGO:
Co to jest skutek energetyczny związany z podłączeniem jednego elektronu do atomu (energia może być dostarczona albo wydzielona entropia.
Definicja EFEKT INDUKCYJNY:
Co to jest po wprowadzeniu do cząsteczki związku organicznego podstawnika silnie przyciągającego elektrony. Najsilniej przyciągane są elektrony atomu najbliższego w relacji do podstawnika, słabiej od kolejnego entropia.

Czym jest ENTROPIA znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: