Słownik ETER DIETYLOWY co to znaczy.
Słownik ETER DIETYLOWY. Co znaczy wybuchowe z powietrzem), lotna ciecz o charakterystycznym zapachu.

Czy przydatne?

Definicja ETER DIETYLOWY

Co to znaczy eter dietylowy: C2H5-O-C2H5, t.w. 34,6°C; bezb., palna (tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem), lotna ciecz o charakterystycznym zapachu. Eter otrzymuje się z alkoholu etylowego (↑ etanol). Użytkowany w lecznictwie i jako rozpuszczalnik

Definicja ELEKTROLIZA:
Co to jest zachodzące na i w pobliżu elektrod w ciekłych elektrolitach (roztworach i substancjach stopionych) pod wpływem przepływającego poprzez nie prądu elektrycznego. Mechanizmy te obejmują transport jonów eter dietylowy.
Definicja ENERGIA WEWNĘTRZNA UKŁADU:
Co to jest różne formy energii zgromadzonej w układzie, która może być przekazywana pomiędzy układem a otoczeniem na sposób pracy albo ciepła. To jest suma energii kinetycznej ruchu postępowego, obrotowego eter dietylowy.
Definicja ELEKTROFIL:
Co to jest ↑ czynnik elektrofilowy eter dietylowy.
Definicja ETANOL:
Co to jest CH3CH2OH, t.t. -114,2°C, t.w. 78,3°C, bezb. ciecz o charakterystycznej woni i palącym smaku. Jest dobrym rozpuszczalnikiem wielu związków org. Z wodą miesza się w dowolnym relacji. E. otrzymuje się eter dietylowy.

Czym jest ETER DIETYLOWY znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: