Słownik FENOLE co to znaczy.
Słownik FENOLE. Co znaczy wzorze ogólnym Ar-OH (Ar - ekipa arylowa, pierścień aromatyczny.

Czy przydatne?

Definicja FENOLE

Co to znaczy fenole: związki org., jednofunkcyjne pochodne węglowodorów, o wzorze ogólnym Ar-OH (Ar - ekipa arylowa, pierścień aromatyczny). Zazwyczaj krystaliczne ciała stałe, o charakterystycznym zapachu, trudno rozp. w wodzie, trujące. Reakcje charakterystyczne to tworzenie fenolanów z wodorotlenkami litowców (f. są bardzo słabymi kwasami, silniejszymi jednak od alkoholi; alkofole nie reagują z wodorotlenkami litowców); tworzenie barwnych ↑ związków kompleksowych z solami Fe (III); ↑ reakcje substytucji elektrofilowej wodoru w pierścieniu aromatycznym (chlorowcowanie, alkilowanie, sulfonowanie, nitrowanie i tym podobne) - zachodzące w pozycjach "orto-" i "para-" względem ekipy OH fenolu (ekipa OH jest podstawnikiem elektrodonorowym tak zwany podstawnikiem pierwszego rodzaju, ↑ skierowujący wpływ podstawników); reakcja estryfikacji z chlorkami kwasowymi, bezwodnikami kwasowymi i kwasami karboksylowymi. F. otrzymuje się w reakcji hydrolizy halogenków arylowych, która zachodzi w drastycznych uwarunkowaniach (stężony roztwór NaOH, temp. ponad 300°C, powiększone ciśnienie). Źródłem f. jest także smoła pogazowa (składniki kwaśne frakcji z destylacji frakcyjnej smoły węglowej)

Definicja FURANOZA:
Co to jest tautomerycznych form cukrów prostych. Pierścień furanozowy jest pięcioatomowy, zbudowany z czterech atomów węgla i jednego atomu tlenu, cukry łatwe mogą zatem występować w formie przynajmniej fenole.
Definicja FOTOLIZA:
Co to jest aktywnego fotochemicznie, rozpad określonego wiązania pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego z zakresu ↑ światła widzialnego albo ↑ ultrafioletu. Mechanizmy fotolizy odgrywają istotną rolę w fenole.
Definicja FLUORESCENCJA:
Co to jest światła (świecenie), zachodząca przy przejściu elektronu z wyższego na niższy poziom energetyczny o tym samym spinie (ΔS = 0). Przejście tj. dozwolone z racji na spin i zachodzi zwykle bardzo fenole.
Definicja FISCHER EMIL HERMANN:
Co to jest niem., w latach 1888-1891 wyjaśnił strukturę cząsteczki ↑ glukozy, opracował syntezę glukozy i ↑ peptydów, wyjaśnił budowę ↑ kofeiny, ↑ puryny i ↑ teobrominy. W 1902 r. dostał Nagrodę Nobla fenole.

Czym jest FENOLE znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: