Słownik FLOTACJA co to znaczy.
Słownik FLOTACJA. Co znaczy zwilżaniu składników mieszanin. Bazuje na przepuszczaniu pęcherzyków.

Czy przydatne?

Definicja FLOTACJA

Co to znaczy flotacja: sposób wzbogacania minerałów, wykorzystująca różnice w zwilżaniu składników mieszanin. Bazuje na przepuszczaniu pęcherzyków powietrza poprzez mieszaninę drobno zmielonej rudy i wody. Grudki rudy zawierające minerał, źle zwilżane poprzez wodę przyklejają się do powierzchni pęcherzyków i wypływają na powierzchnię, gdzie w formie piany są zbierane. W trakcie procesu flotacji dodatkowo używa się substancji zapobiegających zwilżaniu minerału poprzez wodę (tak zwany kolektory) i stabilizatorów piany (ułatwiają pienienie). W starożytności wydobywano tą sposobem złoto występujące w zbyt małych bryłkach, aby dało się je wypłukać tradycyjnymi sposobami. Wodę złotonośnego strumienia mieszano ptasimi piórami posmarowanymi żywicą, do której ostatecznie przyklejało się złoto

Definicja FORMALNY STOPIEŃ UTLENIENIA:
Co to jest ↑ stopień utlenienia FLOTACJA.
Definicja FAZA ROZPRASZAJĄCA:
Co to jest ↑ etap dyspersyjna FLOTACJA.
Definicja FAJANS:
Co to jest kruchy i silnie chłonący wodę (porowaty). Otrzymywany poprzez dwukrotne wypalanie mieszaniny rozdrobnionych: kaolinu, gliny, skaleni, kredy albo marmuru. Elementy z f. pokrywa się szkliwem FLOTACJA.
Definicja FENOPLASTY:
Co to jest pozyskiwane w rezultacie reakcji polikondensacji ↑ fenoli z ↑ aldehydami. W zależności od własności dzieli się je na żywice nowolakowe (topliwe i rozp. w etanolu i toluenie) i żywice fenolowe FLOTACJA.

Czym jest FLOTACJA znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: