Słownik FLUORESCENCJA co to znaczy.
Słownik FLUORESCENCJA. Co znaczy przejściu elektronu z wyższego na niższy poziom energetyczny o tym.

Czy przydatne?

Definicja FLUORESCENCJA

Co to znaczy fluorescencja: emisja kwantów światła (świecenie), zachodząca przy przejściu elektronu z wyższego na niższy poziom energetyczny o tym samym spinie (ΔS = 0). Przejście tj. dozwolone z racji na spin i zachodzi zwykle bardzo błyskawicznie, stąd czas f. ograniczony jest do zakresu od nanosekund do mikrosekund (por. fosforescencja)

Definicja FARBY:
Co to jest się z barwników org. i nieorg., spoiw i wody albo rozpuszczalnika org., użytkowane do trwałego barwienia powierzchni materiałów (metal, drewno, papier, tynk, porcelana, szkło). F. dzieli się wg fluorescencja.
Definicja FENIDON:
Co to jest związek chem., bezb. igły; użytkowany jako wywoływacz fluorescencja.
Definicja FUNKCJE STANU:
Co to jest ↑ funkcje termodynamiczne fluorescencja.
Definicja FERRYT:
Co to jest żelazo α zawierające domieszki węgla do 0,3 fluorescencja.

Czym jest FLUORESCENCJA znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: