Słownik FRANS co to znaczy.
Słownik FRANS. Co znaczy 87, m.at. 223,02u, ekipa ↑ litowców. Odkryty w 1939 r. poprzez M. Perey. F.

Czy przydatne?

Definicja FRANS

Co to znaczy frans: znak Fr, (z łaciny Francium), pierwiastek chem., metal, Z = 87, m.at. 223,02u, ekipa ↑ litowców. Odkryty w 1939 r. poprzez M. Perey. F. jest pierwiastkiem promieniotwórczym; najdłużej żyjący izotop 223Fr (τ1/2 = 21,8 minuty). W przyrodzie występuje izotop 223Fr (człon ↑ szeregu uranowo-aktynowego, powstaje z izotopu aktynu 227Ac); zawartość w skorupie ziemskiej: 10-21% mas.; izotop 221Fr, człon sztucznego ↑ szeregu neptunowego, powstaje z izotopu aktynu 225Ac. F. jest najmniej elektroujemnym pierwiastkiem; najprawdopodobniej żółty, błyszczący i miękki; prawdopodobne wartości t.t. 15÷27°C, t.w. 615÷667°C, gęstość 2,1÷2,4g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów f. 7s1; tworzy związki na I stopniu utlenienia; Na powietrzu spala się do ponadtlenku FrO2, wybuchowo reaguje z wodą i kwasami, wydzielając wodór . Tworzy trudno rozp. osady LiClO4 i Li2PtCl6

Definicja FERMENTACJA OCTOWA:
Co to jest pod wpływem enzymów produkowanych poprzez bakterie kwasu octowego (Acetobacter), a polegająca na utlenieniu roztworów alkoholu etylowego do kwasu octowego (na przykład z win powstaje ocet winny FRANS.
Definicja FILOCHINON:
Co to jest ↑ wit. K FRANS.
Definicja FOSFORYTY:
Co to jest skały zawierające ↑ apatyty; użytkowane do produkcji ↑ nawozów fosforowych FRANS.
Definicja FOSGEN:
Co to jest dichlorku karbonylu COCl2. Bezb. gaz, t.t. -118°C, t.w. 8°C, trudno rozp. w wodzie, dobrze w benzenie i toluenie. W wodzie rozkłada się do CO2 i HCl; z amoniakiem daje ↑ mocznik, a z alkoholami FRANS.

Czym jest FRANS znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: