Słownik FRANS co to znaczy.
Słownik FRANS. Co znaczy 87, m.at. 223,02u, ekipa ↑ litowców. Odkryty w 1939 r. poprzez M. Perey. F.

Czy przydatne?

Definicja FRANS

Co to znaczy frans: znak Fr, (z łaciny Francium), pierwiastek chem., metal, Z = 87, m.at. 223,02u, ekipa ↑ litowców. Odkryty w 1939 r. poprzez M. Perey. F. jest pierwiastkiem promieniotwórczym; najdłużej żyjący izotop 223Fr (τ1/2 = 21,8 minuty). W przyrodzie występuje izotop 223Fr (człon ↑ szeregu uranowo-aktynowego, powstaje z izotopu aktynu 227Ac); zawartość w skorupie ziemskiej: 10-21% mas.; izotop 221Fr, człon sztucznego ↑ szeregu neptunowego, powstaje z izotopu aktynu 225Ac. F. jest najmniej elektroujemnym pierwiastkiem; najprawdopodobniej żółty, błyszczący i miękki; prawdopodobne wartości t.t. 15÷27°C, t.w. 615÷667°C, gęstość 2,1÷2,4g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów f. 7s1; tworzy związki na I stopniu utlenienia; Na powietrzu spala się do ponadtlenku FrO2, wybuchowo reaguje z wodą i kwasami, wydzielając wodór . Tworzy trudno rozp. osady LiClO4 i Li2PtCl6

Definicja FLUOROWCOPOCHODNE WĘGLOWODORÓW:
Co to jest węglowodorów z jednym albo większą ilością atomów ↑ fluorowców jako podstawnikami. Otrzymuje się je stosując fluorowiec (X2) albo fluorowcowodór (HX) w reakcji podstawienia (na przykład alkohol + HX frans.
Definicja FERMENTACJA OCTOWA:
Co to jest pod wpływem enzymów produkowanych poprzez bakterie kwasu octowego (Acetobacter), a polegająca na utlenieniu roztworów alkoholu etylowego do kwasu octowego (na przykład z win powstaje ocet winny frans.
Definicja FLUOREK SIARKI(VI):
Co to jest SF6, związek o bardzo interesującej budowie i właściwościach fizykochem. Jeden z najcięższych znanych gazów (mcząst = 146g·mol-1, gęstość 5 razy większa niż gęstość powietrza), sublimuje (temp frans.
Definicja FAZA DYSPERSYJNA:
Co to jest etap rozpraszająca, ośrodek, gdzie zostały rozproszone cząstki etapy zdyspergowanej, na przykład woda w relacji do tłuszczu w mleku; tłuszcz w relacji do wody w maśle frans.

Czym jest FRANS znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: