FRANS co to znaczy
Słownik FRANS. Co znaczy 87, m.at. 223,02u, ekipa ↑ litowców. Odkryty w 1939 r. poprzez M. Perey. F.

Czy przydatne?

Definicja FRANS

Co to znaczy frans: znak Fr, (z łaciny Francium), pierwiastek chem., metal, Z = 87, m.at. 223,02u, ekipa ↑ litowców. Odkryty w 1939 r. poprzez M. Perey. F. jest pierwiastkiem promieniotwórczym; najdłużej żyjący izotop 223Fr (τ1/2 = 21,8 minuty). W przyrodzie występuje izotop 223Fr (człon ↑ szeregu uranowo-aktynowego, powstaje z izotopu aktynu 227Ac); zawartość w skorupie ziemskiej: 10-21% mas.; izotop 221Fr, człon sztucznego ↑ szeregu neptunowego, powstaje z izotopu aktynu 225Ac. F. jest najmniej elektroujemnym pierwiastkiem; najprawdopodobniej żółty, błyszczący i miękki; prawdopodobne wartości t.t. 15÷27°C, t.w. 615÷667°C, gęstość 2,1÷2,4g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów f. 7s1; tworzy związki na I stopniu utlenienia; Na powietrzu spala się do ponadtlenku FrO2, wybuchowo reaguje z wodą i kwasami, wydzielając wodór . Tworzy trudno rozp. osady LiClO4 i Li2PtCl6

Czym jest FRANS znaczenie w Definicje chemia F .