Słownik MIESZANINA co to znaczy.
Słownik MIESZANINA. Co znaczy pierwiastków i związków. Każda mieszanina jest zawsze niejednorodna.

Czy przydatne?

Definicja MIESZANINA

Co to znaczy mieszanina: materia utworzona z ↑ pierwiastków, ↑ związków chem albo z pierwiastków i związków. Każda mieszanina jest zawsze niejednorodna chemicznie, gdyż jest złożona z różnego rodzaju indywiduów chemicznych, lecz może być jednolita albo niejednolita chemicznie. Termin "jednolity chemicznie" znaczy, iż składniki mieszaniny są w niej rozmieszczone równomiernie i nie ulegają rozdziałowi, o ile nie nastąpi zmiana ciśnienia i temp. M. mogą być ↑ m. jednorodnymi albo ↑ m. niejednorodnymi fizycznie. Przykłady mieszanin: woda naturalna, woda z piaskiem, woda z rozpuszczonym NaCl, powietrze, gleba

Definicja Mo:
Co to jest znak ↑ molibdenu mieszanina.
Definicja META:
Co to jest określający wzajemnie położenie 1,3- dwóch podstawników w pochodnych benzenu (w skrócie m-). Położenie 1,3- znaczy, iż podstawniki znajdują się przy atomach węgla rozdzielonych jednym atomem z mieszanina.
Definicja MASA ATOMOWA BEZWZGLĘDNA:
Co to jest w jednostkach masy SI (otrzymana poprzez wymnożenie masy atomowej poprzez masę jednego unita wyrażoną w jednostkach masy 1u = 1,66054·10-27kg), na przykład m.a.b. tlenu = 26,56·10-27kg mieszanina.
Definicja MODELE CZĄSTECZEK:
Co to jest przedstawiania budowy cząsteczek. Mogą one być teoretycznie znalezione opierając się na obliczeń, gł. wieloma sposobami chemii kwantowej albo materialne, wykonane z różnych materiałów, na przykład mieszanina.

Czym jest MIESZANINA znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: