Słownik MIESZANINA co to znaczy.
Słownik MIESZANINA. Co znaczy pierwiastków i związków. Każda mieszanina jest zawsze niejednorodna.

Czy przydatne?

Definicja MIESZANINA

Co to znaczy mieszanina: materia utworzona z ↑ pierwiastków, ↑ związków chem albo z pierwiastków i związków. Każda mieszanina jest zawsze niejednorodna chemicznie, gdyż jest złożona z różnego rodzaju indywiduów chemicznych, lecz może być jednolita albo niejednolita chemicznie. Termin "jednolity chemicznie" znaczy, iż składniki mieszaniny są w niej rozmieszczone równomiernie i nie ulegają rozdziałowi, o ile nie nastąpi zmiana ciśnienia i temp. M. mogą być ↑ m. jednorodnymi albo ↑ m. niejednorodnymi fizycznie. Przykłady mieszanin: woda naturalna, woda z piaskiem, woda z rozpuszczonym NaCl, powietrze, gleba

Definicja MODEL ATOMU BOHRA:
Co to jest oparty na założeniu o kwantowaniu energii i momentu pędu elektronów okrążających jądro atomu po orbitach kołowych zaproponowany poprzez Bohra w 1913 r. Wg tego modelu energia jest emitowana albo mieszanina.
Definicja MECHANIZM REAKCJI:
Co to jest ciąg następnych przemian chem. prowadzących od substratu do produktu mieszanina.
Definicja MASA MOLOWA:
Co to jest substancji do liczności materii zawartej w tej masie (w obliczeniach powszechnie użytkowaną jednostką jest g·mol-1); masa 1 mola substancji. M.m. jest równa liczbowo masie atomowej albo cząsteczkowej mieszanina.
Definicja MEITNER LISE:
Co to jest niem., w 1917 r. wraz z O. Hahnem dokonała odkrycia protaktynu, wraz z Frischem jako pierwsi wyjaśnili przebieg reakcji rozszczepiania jądrowego uranu (zaobserwowanego a nie przewidzianego poprzez mieszanina.

Czym jest MIESZANINA znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: