Słownik MODEL ATOMU BOHRA co to znaczy.
Słownik MODEL ATOMU BOHRA. Co znaczy momentu pędu elektronów okrążających jądro atomu po orbitach.

Czy przydatne?

Definicja MODEL ATOMU BOHRA

Co to znaczy model atomu bohra: schemat atomu oparty na założeniu o kwantowaniu energii i momentu pędu elektronów okrążających jądro atomu po orbitach kołowych zaproponowany poprzez Bohra w 1913 r. Wg tego modelu energia jest emitowana albo absorbowana poprzez atom w trakcie zmiany orbity elektronu i wartość jej wynika z równania Plancka (↑ teoria kwantowa Plancka). Założenie stacjonarności orbit w modelu Bohra jest niezgodne z fizyką klasyczną, w ramach której atom nie mógłby istnieć jako trwały układ, gdyż elektrony obiegające po tych orbitach jądro atomu winny wypromieniowywać energię i nareszcie spaść na jądro atomu

Definicja MODELE CZĄSTECZEK:
Co to jest przedstawiania budowy cząsteczek. Mogą one być teoretycznie znalezione opierając się na obliczeń, gł. wieloma sposobami chemii kwantowej albo materialne, wykonane z różnych materiałów, na przykład model atomu bohra.
Definicja METALE POLIMERYCZNE:
Co to jest zawierające w cząsteczce układ sprzężonych ↑ wiązań podwójnych, które po potraktowaniu czynnikami utleniającymi albo redukującymi mogą wykazywać przewodnictwo elektryczne dorównujące przewodnictwu model atomu bohra.
Definicja MEZOMERIA:
Co to jest budowy związków chem., zakłada istnienie cząsteczki związku w różnych postaciach, zwanych strukturami mezomerycznymi albo rezonansowymi. Można ją wykorzystać w przypadkach, gdy zwyczajne wzory nie model atomu bohra.
Definicja MAGNEZ:
Co to jest Magnesium), pierwiastek chem., metal, Z = 12, m.at. 24,3050u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty poprzez H.B. Davy´ego w 1808 r. W przyrodzie występuje w formie minerałów, takich jak: ↑ oliwin, serpentyn model atomu bohra.

Czym jest MODEL ATOMU BOHRA znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: