Słownik MODERATOR co to znaczy.
Słownik MODERATOR. Co znaczy rozszczepienia jąder atomowych. Moderatorami są: woda, ↑ ciężka woda.

Czy przydatne?

Definicja MODERATOR

Co to znaczy moderator: substancja hamująca neutrony powstające w procesie ↑ rozszczepienia jąder atomowych. Moderatorami są: woda, ↑ ciężka woda, ↑ beryl, tlenek berylu, ↑ grafit i nie wszystkie wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Moderatory ciekłe (woda, ciężka woda) są równocześnie użytkowane jako ↑ chłodziwo reaktorów jądrowych

Definicja METOL:
Co to jest związek chem., bezb. igły; rozkłada się ponad 250°C, użytkowany jako wywoływacz moderator.
Definicja METODA RTĘCIOWA:
Co to jest sposób otrzymywania ↑ wodorotlenku sodu z roztworu NaCl w wodzie. W metodzie elektrolitycznej na anodzie wydziela się Cl2, a na katodzie H2, powodując przyrost stężenia OH- w przestrzeni moderator.
Definicja MOLALNE OBNIŻENIE TEMPERATURY KRZEPNIĘCIA/TOPNIENIA ROZTWORU WODNEGO:
Co to jest zmiana temp. krzepnięcia (topnienia) roztworu wodnego danego związku, odpowiadająca zmianie tego stężenia o jeden mol na kilogram rozpuszczalnika moderator.
Definicja MARKOWNIKOW WŁADIMIR:
Co to jest 1838-1904) chemik ros., odkrył regułę przyłączania fluorowcowodorów do węglowodorów nienasyconych (↑ węglowodory nienasycone, ↑ reguła Markownikowa moderator.

Czym jest MODERATOR znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: