Słownik UKŁAD HETEROGENICZNY co to znaczy.
Słownik UKŁAD HETEROGENICZNY. Co znaczy niejednolicie rozproszona, na przykład piasek w wodzie.

Czy przydatne?

Definicja UKŁAD HETEROGENICZNY

Co to znaczy układ heterogeniczny: mieszanina niejednorodna fizycznie, nierównomiernie i niejednolicie rozproszona, na przykład piasek w wodzie, opiłki żelaza w pyle cynkowym, siarka z chlorkiem sodu. Średnica cząstek etapy rozproszonej jest większa od 10-9 m. Jeżeli średnica cząstek etapy rozproszonej jest większa od 10-7 m, tj. to układ o rozdrobnieniu makroskopowym

Definicja UTLENIANIE ANODOWE:
Co to jest na anodzie w okresie procesu elektrolizy, w trakcie której jon aktualny w elektrolicie oddaje anodzie własne elektrony podnosząc tym samym swój stopień utlenienia, na przykład 2Cl- - 2e- Cl20; 2 układ heterogeniczny.
Definicja UKŁAD IZOLOWANY:
Co to jest ↑ układ, który nie zmienia z otoczeniem ani masy, ani energii (por. układ otwarty, układ zamknięty, układ nieizolowany układ heterogeniczny.
Definicja UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW:
Co to jest pierwiastków z podziałem na ekipy (kolumny pionowe) i okresy (szeregi poziome) oparte na prawie okresowości. Wszystkie pierwiastki uszeregowane są wg wzrastającej liczby atomowej. U.o.p. ogłosił w r układ heterogeniczny.
Definicja UKŁAD:
Co to jest ogół substancji biorących udział w badanym procesie chemicznym, niekiedy wspólnie z przyrządami do prowadzenia tego procesu układ heterogeniczny.

Czym jest UKŁAD HETEROGENICZNY znaczenie w Definicje chemia U .

  • Dodano:
  • Autor: