Słownik UNUNHEKS co to znaczy.
Słownik UNUNHEKS. Co znaczy pierwiastek chem., metal, Z = 116, m.at. 289u, ekipa ↑ tlenowców.

Czy przydatne?

Definicja UNUNHEKS

Co to znaczy ununheks: (pierwiastek 116) - znak Uuh, (z łaciny Ununhexium), pierwiastek chem., metal, Z = 116, m.at. 289u, ekipa ↑ tlenowców. Otrzymany sztucznie w 1999 r. poprzez V. Ninova, K. Gregoricha, D.C. Hoffmana, W. Lovelanda, A. Ghiorso, D. Lee i in. (izotop 289Uuh; rozpad izotopu ununoktu 293Uuo). Pierwiastek promieniotwórczy; najdłużej żyjący izotop 289Uuh (τ1/2 = 0,6 milisekundy). W przyrodzie nie występuje. W temp. pokojowej jest najprawdopodobniej szarym albo srebrzystobiałym ciałem stałym. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów ununheksu 7s27p4

Definicja UNUNKWAD:
Co to jest znak Uuq, (z łaciny Ununquadium), pierwiastek chem., metal, Z = 114, m.at. 289u, ekipa ↑ węglowców. Otrzymany sztucznie w 1999 r. (izotop 289Uuq; w rezultacie bombardowania izotopu plutonu 244Pu UNUNHEKS.
Definicja UKŁAD NIEIZOLOWANY:
Co to jest ↑ układ, zamieniający z otoczeniem masę albo/i energię (por. układ otwarty, układ zamknięty, układ izolowany UNUNHEKS.
Definicja UKŁAD JEDNOSKŁADNIKOWY:
Co to jest układ utworzony poprzez substancję czystą - prostą albo złożoną (pierwiastek albo związek chem UNUNHEKS.
Definicja UKŁAD OTWARTY:
Co to jest układ, gdzie poprzez przestrzeń oddzielającą go od otoczenia może zachodzić zarówno zamiana masy, jak i energii między nim a otoczeniem UNUNHEKS.

Czym jest UNUNHEKS znaczenie w Definicje chemia U .

  • Dodano:
  • Autor: