Słownik WARTOŚCIOWOŚĆ co to znaczy.
Słownik WARTOŚCIOWOŚĆ. Co znaczy pierwiastka z innymi atomami tworząc cząsteczkę; umożliwia pisanie.

Czy przydatne?

Definicja WARTOŚCIOWOŚĆ

Co to znaczy wartościowość: ustala liczbę wiązań, jakie może stworzyć atom danego pierwiastka z innymi atomami tworząc cząsteczkę; umożliwia pisanie ↑ wzorów chem. W. jest wyrażana zawsze całkowitą liczbą dodatnią w przeciwieństwie od ↑ stopnia utlenienia, z którym nie należy jej mylić. Por. rząd wiązania

Definicja WYSYCENIE KOORDYNACYJNE:
Co to jest poprzez atom pierwiastka wszystkich orbitali walencyjnych (↑ orbital atomowy) do wytworzenia wiązań z innymi atomami w cząsteczce. Przykładowo węgiel w cząsteczce ↑ metanu CH4 jest wysycony wartościowość.
Definicja WODY RADOCZYNNE:
Co to jest ↑ wody mineralne wartościowość.
Definicja WZÓR NERNSTA:
Co to jest zależność potencjału elektrody od aktywności zredukowanej i utlenionej postaci układu redoks: Π = Π0 + 0,059/n·lg(autl./ared.), gdzie: Π - potencjał elektrody, Π0 - potencjał standardowy tej wartościowość.
Definicja WIĄZANIE PEPTYDOWE:
Co to jest ekipa -CO-NH- powstająca w rezultacie kondensacji grup aminowej i karboksylowej (na przykład aminokwasów wartościowość.

Czym jest WARTOŚCIOWOŚĆ znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: