Słownik WIĄZANIE KOWALENCYJNE co to znaczy.
Słownik WIĄZANIE KOWALENCYJNE. Co znaczy wiążące. Występuje gł. w cząsteczkach tworzonych poprzez.

Czy przydatne?

Definicja WIĄZANIE KOWALENCYJNE

Co to znaczy wiązanie kowalencyjne: wiązanie chem. tworzone poprzez uwspólnione elektrony wiążące. Występuje gł. w cząsteczkach tworzonych poprzez atomy niemetali i w kryształach kowalencyjnych. Najlepsze wiązanie kowalencyjne ma miejsce w cząsteczkach zbudowanych z atomów tego samego pierwiastka. W cząsteczkach heterojądrowych to jest ↑ wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, gdyż pary elektronowe wiążące są w nich rozmieszczone niesymetrycznie względem atomów nim związanych; można je traktować jako pośrednie między idealnym wiązaniem kowalencyjnym i idealnym wiązaniem jonowym

Definicja WIĄZANIE σ:
Co to jest wiązanie kowalencyjne opisywane orbitalem molekularnym σ, gdzie para elektronów wiążących jest rozmieszczona symetrycznie wokół osi wiązania, na przykład wiązanie C-C w etanie WIĄZANIE KOWALENCYJNE.
Definicja WODOROTLENEK SODU:
Co to jest albo kaustyczna); biała, higroskopijna masa o t.t. 318°C, rozp. w wodzie, alkoholu i glicerynie. Roztwory wodne w.s. są silnie alkaliczne, tworzą zasadę sodową. Właściwości żrące, łatwo reaguje z WIĄZANIE KOWALENCYJNE.
Definicja WAPNO PALONE:
Co to jest tlenku wapnia CaO. Biały proszek, chłonący na powietrzu CO2. W reakcji z wodą (lasowanie, gaszenie) daje Ca(OH)2 (↑ wapno gaszone). Pozyskiwane w rezultacie prażenia wapieni: CaCO3 CaO + CO2 WIĄZANIE KOWALENCYJNE.
Definicja WIDMO PROMIENIOWANIA:
Co to jest promieniowania, przedstawiany na wykresie jako zależność natężenia od długości (częstotliwości) fali; widmo promieniowania elektromagnetycznego obejmuje (poczynając od fal najdłuższych): fale radiowe WIĄZANIE KOWALENCYJNE.

Czym jest WIĄZANIE KOWALENCYJNE znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: