Słownik WIĄZANIE KOWALENCYJNE co to znaczy.
Słownik WIĄZANIE KOWALENCYJNE. Co znaczy wiążące. Występuje gł. w cząsteczkach tworzonych poprzez.

Czy przydatne?

Definicja WIĄZANIE KOWALENCYJNE

Co to znaczy wiązanie kowalencyjne: wiązanie chem. tworzone poprzez uwspólnione elektrony wiążące. Występuje gł. w cząsteczkach tworzonych poprzez atomy niemetali i w kryształach kowalencyjnych. Najlepsze wiązanie kowalencyjne ma miejsce w cząsteczkach zbudowanych z atomów tego samego pierwiastka. W cząsteczkach heterojądrowych to jest ↑ wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, gdyż pary elektronowe wiążące są w nich rozmieszczone niesymetrycznie względem atomów nim związanych; można je traktować jako pośrednie między idealnym wiązaniem kowalencyjnym i idealnym wiązaniem jonowym

Definicja WZÓR GRUPOWY, Wzór Półstrukturalny, Wzór Strukturalny Uproszczony:
Co to jest przedstawiający budowę związku org., gdzie pomija się przewarzająca część wiązań pomiędzy atomami pierwiastków budujących związek, na przykład: CH3-CH2-CH2-CH3, CH2=CH2, CH3-CH2-OH, CH3-CHO, H-COOH wiązanie kowalencyjne.
Definicja WĘGLOWODANY:
Co to jest albo sacharydy, rodzina związków org. składających się z węgla, wodoru i tlenu, najczęściej o smaku słodkim. Z chem. punktu widzenia to są wielowodorotlenowe aldehydy i wielowodorotlenowe ketony albo wiązanie kowalencyjne.
Definicja WOLFRAMIT:
Co to jest minerał, (Fe,Mn)WO4, barwy czarnej; ruda wolframu wiązanie kowalencyjne.
Definicja WIĄZANIE METALICZNE:
Co to jest występujące w kryształach metali (i większości stopów, a nawet nie wszystkich związków chem., tak zwany związków metalicznych), jako rezultat przyciągania pomiędzy jonami atomowymi i elektronami wiązanie kowalencyjne.

Czym jest WIĄZANIE KOWALENCYJNE znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: