Słownik WITALIZM co to znaczy.
Słownik WITALIZM. Co znaczy łaciny - siła życiowa), zarzucona dziś koncepcja naukowo-filozoficzna.

Czy przydatne?

Definicja WITALIZM

Co to znaczy witalizm: zwana także teorią witalistyczną lub teorią vis vitalis (z łaciny - siła życiowa), zarzucona dziś koncepcja naukowo-filozoficzna, która zakładała, iż zjawiska zachodzące w organizmach żywych wynikają z działania swoistej, niematerialnej i nieuchwytnej empirycznie siły życiowej. W chemii przejawem witalizmu było twierdzenie, iż związki org. nie mogą powstać poza organizmem żywym, obalone poprzez prace ↑ Wöhlera (który jako pierwszy dokonał syntezy mocznika w laboratorium) i in. Witalizm został ostatecznie zarzucony w XX wieku, gdyż jego hipotetyczne siły i systemy sprawcze nie poddają się żadnym badaniom eksperymentalnym; z tego samego powodu używanie odnosząc się do niego terminu "teoria" jest mylącym uproszczeniem (por. teoria)

Definicja WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA REAKCJI CHEMICZNEJ:
Co to jest jaką powinno się dostać w reakcji chemicznej, obliczona opierając się na stechiometrycznego równania tej reakcji dla danej ilości substratów. Por. wydajność praktyczna reakcji chemicznej witalizm.
Definicja WITAMINA b11:
Co to jest ↑ kwas foliowy witalizm.
Definicja WODA POGAZOWA:
Co to jest jeden z produktów ↑ suchej destylacji węgla kopalnego, zawiera gł. ↑ amoniak, sole amonowe i produkty smołowe. Użytkowana do otrzymywania amoniaku i siarczanu(VI) amonu (NH4)2SO4 witalizm.
Definicja WYMRAŻANIE:
Co to jest substancji różniących się temp. krzepnięcia (topnienia), polegająca na tym, iż mieszaninę ciekłą w uwarunkowaniach normalnych oziębia się do temp. pośredniej pomiędzy t.t. dwóch rozdzielanych witalizm.

Czym jest WITALIZM znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: