Słownik WODÓR ATOMOWY co to znaczy.
Słownik WODÓR ATOMOWY. Co znaczy bardziej czynny od wodoru cząsteczkowego - w temp. pokojowej łączy.

Czy przydatne?

Definicja WODÓR ATOMOWY

Co to znaczy wodór atomowy: wodór występujący w formie pojedynczych atomów; znacząco bardziej czynny od wodoru cząsteczkowego - w temp. pokojowej łączy się z tlenem, fluorowcami, siarką, arsenem, antymonem, germanem, cyną i tellurem. Jako mocny reduktor wydziela srebro z roztworu AgNO3, redukuje chromiany(VI) do soli chromu(III), a manganiany(VII) do soli manganu(II). Otrzymywany jest w trakcie dysocjacji cząsteczki pod wpływem wysokich temp., promieniowania ultrafioletowego i w łuku elektrycznym. Czas życia otrzymanych w takich uwarunkowaniach atomów wynosi do 0,5 sekundy, po czym następuje ich rekombinacja kierująca do wodoru cząsteczkowego. Rekombinacja jest procesem silnie egzoenergetycznym. W.a. jest regularnie utożsamiany z wodorem ↑ in statu nascendi, występuje także bardzo powszechnie w przestrzeni międzygwiezdnej

Definicja WAZELINA:
Co to jest zawierająca gł. związki o 22 i 23 atomach węgla w cząsteczce. Nierozp. w wodzie, rozp. w benzynie, eterze dietylowym i chloroformie. Biała albo żółtawa masa. Pozyskiwana w trakcie destylacji ropy wodór atomowy.
Definicja WODA ZASOLONA:
Co to jest woda odpadowa, wprowadzana do środowiska poprzez nie wszystkie zakłady przemysłowe (w szczególności kopalnie), zawierająca ↑ chlorek sodu; skutkuje śnięcie ryb i zanikanie roślinności wodór atomowy.
Definicja WZÓR PRZESTRZENNY:
Co to jest wzór przedstawiający rozmieszczenie atomów albo grup atomów cząsteczki związku chem. w przestrzeni, np wodór atomowy.
Definicja WIĄZANIE σ:
Co to jest wiązanie kowalencyjne opisywane orbitalem molekularnym σ, gdzie para elektronów wiążących jest rozmieszczona symetrycznie wokół osi wiązania, na przykład wiązanie C-C w etanie wodór atomowy.

Czym jest WODÓR ATOMOWY znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: