Słownik WODÓR ATOMOWY co to znaczy.
Słownik WODÓR ATOMOWY. Co znaczy bardziej czynny od wodoru cząsteczkowego - w temp. pokojowej łączy.

Czy przydatne?

Definicja WODÓR ATOMOWY

Co to znaczy wodór atomowy: wodór występujący w formie pojedynczych atomów; znacząco bardziej czynny od wodoru cząsteczkowego - w temp. pokojowej łączy się z tlenem, fluorowcami, siarką, arsenem, antymonem, germanem, cyną i tellurem. Jako mocny reduktor wydziela srebro z roztworu AgNO3, redukuje chromiany(VI) do soli chromu(III), a manganiany(VII) do soli manganu(II). Otrzymywany jest w trakcie dysocjacji cząsteczki pod wpływem wysokich temp., promieniowania ultrafioletowego i w łuku elektrycznym. Czas życia otrzymanych w takich uwarunkowaniach atomów wynosi do 0,5 sekundy, po czym następuje ich rekombinacja kierująca do wodoru cząsteczkowego. Rekombinacja jest procesem silnie egzoenergetycznym. W.a. jest regularnie utożsamiany z wodorem ↑ in statu nascendi, występuje także bardzo powszechnie w przestrzeni międzygwiezdnej

Definicja WITAMINA H:
Co to jest związek chem., bezb. igłowe kryształy, trudno rozp. w wodzie i etanolu, t.t. 233°C. Dobowe zapotrzebowanie wynosi 10-5g. Niedobór skutkuje stany zapalne skóry, wypadanie włosów, osłabienie, bóle WODÓR ATOMOWY.
Definicja WIĄZANIE METALICZNE:
Co to jest występujące w kryształach metali (i większości stopów, a nawet nie wszystkich związków chem., tak zwany związków metalicznych), jako rezultat przyciągania pomiędzy jonami atomowymi i elektronami WODÓR ATOMOWY.
Definicja WĘGLOWCE:
Co to jest okresowego, blok p, do której należą następujące pierwiastki: ↑ węgiel, ↑ krzem, ↑ german, ↑ cyna, ↑ ołów, ↑ ununkwad. Węgiel jest niemetalem, krzem i german są półmetalami, a cyna i ołów są metalami WODÓR ATOMOWY.
Definicja WZÓR GRUPOWY, wzór półstrukturalny, wzór strukturalny uproszczony:
Co to jest przedstawiający budowę związku org., gdzie pomija się przewarzająca część wiązań pomiędzy atomami pierwiastków budujących związek, na przykład: CH3-CH2-CH2-CH3, CH2=CH2, CH3-CH2-OH, CH3-CHO, H-COOH WODÓR ATOMOWY.

Czym jest WODÓR ATOMOWY znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: